Studia Podyplomowe Zarządzanie Apteką

180 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyŁódź Nowy 5900 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Program Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Apteką” powstał w odpowiedzi na potrzebę uzupełnienia wiedzy osób związanych zawodowo z sektorem farmacji o aspekty związane z kierowaniem apteką jako przedsiębiorstwem przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby wypełniania misji farmaceuty.

  Uczestnicy zdobywają i rozwijają kompetencje niezbędne do sprawnego i efektywnego funkcjonowania na wysoce konkurencyjnym rynku, zarządzania personelem i budowania długofalowych relacji z pacjentem. Autorski program przewiduje również szereg zajęć budujących umiejętności efektywnego komunikowania się z zespołem, pogłębiających świadomość własnych wzorców zachowań i rozwijających zachowania pożądane w skutecznym kierowaniu apteką. Daje również możliwość wejścia w rolę menedżera apteki poprzez udział w unikatowej w skali kraju grze decyzyjnej on-line oraz konfrontacji z realnymi problemami zarządczymi w studiach przypadku.

  W opartym na międzynarodowych wzorcach procesie kształcenia szczególny nacisk kładziony jest na rozwiązania wspierające osiąganie wysokich rezultatów sprzedaży oraz opiekę farmaceutyczną jako kluczowy aspekt budowania przewagi konkurencyjnej.

 • 1. Zarządzanie personelem w aptece 40 godz.
  2. Strategiczne i marketingowe zarządzanie apteką
  Marketing w aptece – 18 godz.
  Ekonomika zarządzania i prowadzenia apteki – 14 godz.
  Zarządzanie apteką w praktyce – 8 godz.
  40 godz.

  3. Rachunkowość i narzędzia informatyczne w zarządzaniu
  Rachunkowość zarządcza w prowadzeniu apteki – 22 godz.
  Ekonomiczna gra symulacyjna (wprowadzenie i podsumowanie) – 6 godz.
  28 godz.(+12 godz.
  gry on-line)

  4. Relacje z otoczeniem
  Merchandising apteczny – 8 godz.
  Rola farmaceuty w relacji lekarz- farmaceuta-pacjent – 8 godz.
  Techniki pracy z pacjentem – 8 godz.
  Opieka farmaceutyczna – 16 godz.
  40 godz.

  5. Aspekty prawne zarządzania apteką
  Ustawodawstwo farmaceutyczne – 14 godz.
  Finanse i podatki – 6 godz.
  Prawo pracy – 8 godz. 28 godz.

  6. Warsztat Studium przypadku (praca dyplomowa)

 • Zajęcia prowadzą praktycy rynku farmaceutycznego, działający na nim od wielu lat i na różnych poziomach. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu omawiane tematy i studia przypadków będą rozpatrywane analitycznie i wielokierunkowo, z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb podmiotów.

 • rogram przeznaczony jest dla kadry menedżerskiej sektora farmaceutycznego, w tym właścicieli, kierowników i pracowników aptek oraz pracowników firm farmaceutycznych zatrudnionych w dywizjach sprzedaży lub aspirujących do stanowisk Sales/Product Manager, Area Sales Manager lub Field Force Manager, przedstawicieli medycznych, farmaceutycznych i handlowych.

  Kandydaci muszą posiadać dyplom studiów licencjackich/inżynierskich lub magisterskich. Decyzję o przyjęciu podejmuje Komisja Rekrutacyjna w oparciu o spełnienie formalnych kryteriów uczestnictwa.

 • Roczny program przewiduje 180 godzin zajęć w ramach pięciu bloków tematycznych, obejmujących strategiczne i marketingowe zarządzanie apteką, aspekty prawne, kwestie związane z rachunkowością i narzędziami informatycznymi oraz zarządzanie personelem i relacje z otoczeniem. W programie wykorzystywane są nowoczesne rozwiązania informatyczne, w tym gra symulacyjna i platforma e-learningowa.

  Zaplanowane z myślą o osobach aktywnych zawodowo zajęcia organizowane są w soboty i niedziele w godz. od 9.00 do 16.00 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 22/26.

 • Zainteresowani przystąpieniem do Programu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Apteką” muszą posiadać:
  ukończone studia magisterskie lub ukończone studia licencjackie

 • kwestionariusz osobowy
  Curriculum Vitae
  dyplom ukończenia studiów (odpis)
  1 fotografię (format legitymacyjny)

 • Postępowanie rekrutacyjne (rozmowa z organizatorami) – maj – czerwiec 2015

 • 5900 PLN

Studia o podobnej tematyce