Studia Podyplomowe Zarządzanie Bankiem Komercyjnym „Pieniądz i Bankowość”

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 6800 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia przeznaczone są głównie dla pracowników banków komercyjnych lub instytucji finansowych posiadających już
  pewien staż pracy, zainteresowanych najnowszą wiedzą bankową i finansową, chcących podwyższyć kwalifikacje zawodowe. Program studiów jest nieustannie aktualizowany i wzbogacany o nowe zagadnienia.

 • Program studiów obejmuje następujące przedmioty:
  Opcje, rynek terminowy,
  Nadzór bankowy,
  Analiza i strategie decyzji finansowych,
  Prawo bankowe,
  Polityka pieniężna,
  Bankowość centralna,
  Ekonomiczne aspekty bankowości hipotecznej,
  Ekonomika banku komercyjnego,
  Elementy rachunkowości bankowej,
  Analiza wniosku kredytowego,
  Instrumenty rynku finansowego,
  Zarządzanie trudnymi kredytami,
  Prawne i organizacyjne podstawy bankowości hipotecznej,
  Restrukturyzacja,
  Strategie promocji w banku,
  Rozliczanie zagraniczne,
  Ryzyko kredytowe,
  Strategie marketingowe i analiza rynku z elementami CRM,
  Rynek kapitałowy,
  Elementy prawa dewizowego,
  Strategie banków komercyjnych,
  Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia kredytu hipotecznego,
  Ryzyko w bankowości,
  Finanse behawioralne w zarządzaniu klientem,
  Metodyka pisania prac dyplomowych,
  Seminarium dyplomowe.

 • Wśród wykładowców są:
  prof. dr hab. Krzysztof Opolski, prof. UW dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW dr hab. Janusz Kudła,
  dr hab. Piotr Zapadka, dr Piotr Boguszewski, dr Krzysztof Czerkas, dr Dominika Gadowska, dr Ewa Harembska, dr Mirosław Kachniewski, dr Marek Kempy, dr Robert Oppenheim, dr Marzena Papiernik-Wojtera,
  dr Małgorzata Pawłowska, dr Tomasz Potocki, mgr Barbara Andrzejuk, mgr Maciej Bombol, mgr Jacek Furga,
  mgr Agnieszka Gontarek, mgr Elżbieta Goss, mgr Jędrzej Grodzicki, mgr Ewa Opolska, mgr Jadwiga Ostrzechowska, mgr Marek Szuszkiewicz.

 • Studia adresowane są do pracowników banków i instytucji finansowych, oraz osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych.

 • Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio 2 razy w miesiącu.

 • Przedmioty kończą się zaliczeniem (obecność na zajęciach obowiązkowa) lub zaliczeniem na ocenę. Studia kończą się
  napisaniem pracy dyplomowej.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, podanie o przyjęcie na studia, standardowy kwestionariusz osobowy – według wzoru UW, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia, dowód wpłaty pierwszej raty za uczestnictwo w studiach w wysokości 3 400 PLN (po zakwalifikowaniu), którą należy wpłacić na indywidualny rachunek słuchacza:
  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
  ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
  Bank Millennium S.A. Oddział w Warszawie

 • Limit miejsc: 25

 • 6800 PLN

Studia o podobnej tematyce