Studia Podyplomowe Zarządzanie Instytucjami Publicznymi

170 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyŁódź Nowy 3400 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • przekazanie wiedzy dotyczącej prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania instytucji publicznych,
  pozyskanie przez uczestników umiejętności podejmowania decyzji we wszystkich sferach działania instytucji publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem sądów powszechnych,
  rozwój umiejętności budowania dobrych relacji wewnątrz jak i na zewnątrz instytucji publicznych,
  pogłębienie świadomości co do konieczności stałego doskonalenia umiejętności zawodowych i rozwoju kompetencji własnych.

 • Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, prawa pracy oraz postępowania administracyjnego
  Zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem sądów powszechnych
  Finanse w sektorze publicznym (podstawy finansów publicznych, kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny, budżet zadaniowy, podstawy rachunkowości budżetowej, odpowiedzialność z tytułu dyscypliny finansów publicznych)
  Relacje instytucji publicznej z otoczeniem (Public Relations, negocjacje, komunikacja)
  Zarządzanie w sektorze publicznym z elementami zarządzania zasobami ludzkimi
  Zamówienia publiczne
  Działanie pracownika w stresie
  Proces inwestycyjny w instytucjach publicznych (podstawy prawne, ocena opłacalności, zarządzanie projektami)
  Zarządzanie infrastrukturą techniczną i gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa
  Seminarium

 • Adresatami studiów są osoby, które przygotowują się lub pełnią funkcje menedżerskie w instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości.

 • Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia podyplomowych studiów Uniwersytetu Łódzkiego (z godłem państwowym).

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  wypełniony formularz zgłoszeniowy,
  jedno zdjęcie,
  skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

 • 3400 PLN

Studia o podobnej tematyce