Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

200 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyŁódź Nowy 3200 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.

 • Łącznie 200 godzin zajęć dydaktycznych.
  Po zakończeniu studiów, zdaniu egzaminów, uzyskaniu zaliczeń, słuchacz otrzymuje świadectwo (z godłem państwowym) ukończenia Podyplomowych Studiów Zarządzania Oświatą.

 • łuchaczami studiów mogą być osoby, które mają ukończone studia wyższe-licencjackie lub magisterskie. Studia Zarządzania Oświatą przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

 • Studia trwają dwa semestry (od października do czerwca) i obejmują 200 godzin zajęć. Zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdowym, co dwa tygodnie, w piątki w godzinach 16.00-20.00 i w soboty w godzinach 9.00-16.00.

 • odpis/kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  podanie o przyjęcie na studia,
  jedno zdjęcie,
  skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów,
  formularz zgłoszeniowy do wysłania pod adres e-mail katedry
  kwestionariusz osobowy.

 • 3200 PLN

Studia o podobnej tematyce