Studium Podyplomowe Zastosowanie Chemii w Ochronie Środowiska. Kurs chromatograficzny

160 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 3600 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Wykłady (codziennie 2 godziny), a przede wszystkim praktyczne zajęcia w laboratorium (codziennie 4-5 godzin) mają na celu przygotowanie chemików analityków do analiz związków organicznych technikami chromatografii gazowej i cieczowej (głównie w próbkach naturalnych).

 • Program studiów (160 godzin, 75 punktów ETCS) obejmuje następujące przedmioty:
  Chromatografia gazowa,
  Chromatografia cieczowa,
  Spektrometria masowa,
  Pobór i przygotowanie próbek do analizy chromatograficznej,
  Chemometria i Statystyka

 • Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Zbigniew Stojek, dr hab. Magdalena Biesaga, dr hab. Tomasz Gierczak,
  dr hab. Wojciech Hyk, dr hab. Ewa Poboży, dr Janusz Gawłowski, mgr Jarosław Bartulewicz.

 • Osoba pracująca w laboratorium, zainteresowana stosowaniem technik chromatografii gazowej i cieczowej do analizy śladów związków organicznych.

 • Zaoczny, 9 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela)

 • Egzamin

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy z zainteresowanymi kandydatami.

 • Podanie zainteresowanego lub skierowanie z zakładu pracy.

 • Limit miejsc jest ograniczony do 10 osób.

 • 3600 PLN

Studia o podobnej tematyce