STUDIUM TRENERÓW I COACHÓW

192 Godzin, 2 Semestr, 2 Sesja

weekendowy

język wykładowy: polskiWarszawa Nieaktualny 6500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem programu jest dostarczenie uczestnikom umiejętności związanych z prowadzeniem coachingu oraz szkoleń warsztatowych poprzez:  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniepogłębienie wiedzy i umiejętności uczestników związanych z projektowaniem szkoleń, w tym w zakresie technik i narzędzi analizy potrzeb szkoleniowych, tworzenia i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, badania efektywności szkoleń,

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronierozwój wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z grupą: wykorzystania aktywizujących i atrakcyjnych metod przekazu treści wykładowych, technik komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronierozwój praktycznych umiejętności radzenia sobie w roli coacha i trenera biznesu
 • WIEDZA −  student ma wiedzę z tematów związanych z projektowaniem szkoleń, w tym w zakresie technik i narzędzi analizy potrzeb szkoleniowych, tworzenia i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, badania efektywności szkoleń.  Ma wiedzę z zakresu narzędzi i metod szkoleniowych, modeli powadzenia szkoleń. Wie też,  czym jest coaching, jakie są jego rodzaje i odmiany, wiem  jak wygląda proces i struktura coachingu.

  UMIEJĘTNOŚCI − student umie prowadzić coaching narzędziowy oraz potrafi prowadzić szkolenia z wykorzystaniem  aktywizujących i atrakcyjnych metod przekazu treści wykładowych, używa warsztatowych metod w prowadzeniu szkoleń. Świadomie korzysta z technik komunikacji interpersonalnej. Potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych podczas szkoleń i podczas coachingu.

  KOMPETENCJE – efektywnie pracuje w roli trenera wykorzystującego metody warsztatowe oraz w roli coacha. Rozwija praktyczne umiejętności radzenia sobie w roli trenera, coacha i konsultanta. Dba o własny rozwój, potrafi analizować swoje mocne strony  i obszary do rozwoju.
 • Wykładowcami są wybitni praktycy m.in.:

  Jarosław Jamroz – specjalista w szkoleniach z obsługi klienta, szkoleniach handlowych i szefowskich. Zajmuje się wdrażaniem procesu coachingu w organizacjach oraz sztuką prezentacji. Posiada głównie doświadczenie w sprzedaży handlu zagranicznego, w latach 1994-1996 obejmował stanowisko przedstawiciela handlowego w Nestle Polska, 2 lata doświadczenia jako Przedstawiciel ds. Klientów Kluczowych – Goplana. W grupie Kontrakt-OSH – pracuje od 2000 r.

  Ryszard Szostak - trener i coach Grupy Szkoleniowej Kontrakt OSH. Opiekun Szkoły Trenerów i Coachów. Zanim rozpoczął pracę trenerską, zdobywał praktyczne doświadczenie w obszarze sprzedaży, zarządzania oraz szkoleń wewnętrznych w polskich oraz międzynarodowych firmach. Posiada Certyfikat Trenera Biznesu Kontrakt OSH. Jest wykładowcą w Polskiej Szkole Trenerów Biznesu Kontrakt OSH.

  Wojciech Badura - trener i coach Grupy Szkoleniowej Kontrakt OSH. Zdobywanie praktycznego doświadczenia rozpoczął jako copywriter w agencji reklamowej. Następnie pracował na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich w działach sprzedaży w międzynarodowych korporacjach. Posiada Certyfikat Trenera Biznesu Kontrakt OSH oraz Certyfikat Coacha Narzędziowego Kontrakt OSH.

 • Oferta studiów skierowana jest do absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności, wiążących swoją przyszłość zawodową z obszarem zarządzania ludźmi.


  Studia w szczególności skierowane są do:

  menedżerów personalnych i kandydatów na to stanowisko,


  trenerów wewnętrznych, trenerów biznesu i kandydatów do zawodu trenera,


  kadry kierowniczej, która w zakresie swoich obowiązków lub swoich oczekiwań widzi potrzebę rozwijania i wspierania swoich współpracowników w rozwoju umiejętności,


  pracowników działów personalnych.

 • WYMIAR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

  WYKŁADY


  KONWERSATORIA


  WARSZTATY


  ĆWICZENIA


  SEMINARIA PANELOWE


  SEMINARIA DYPLOMOWE
  SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW:

  KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROWADZENIU SZKOLEŃ- NARZĘDZIA PSYCHOLOGII PRAKTYCZNEJ

  Narzędzia budowania kontaktu z grupą

  Elementy typologii osobowości

  Asertywność w prowadzeniu szkoleń

  Konstruktywne komunikaty  ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

  Badanie potrzeb szkoleniowych w szerokim kontekście

  Narzędzia komunikacyjne służące do rozpoznawania potrzeb

  Badanie potrzeb szkoleniowych w kontrakcie bezpośrednim

  Interpretacja i wykorzystanie wyników badania potrzeb  BADANIE EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

  Czynniki mające wpływ na efektywność szkoleń

  Przegląd najbardziej znanych metod badania efektywności szkoleń

  Cele szkolenia a kryteria pomiaru jego efektywności

  Ewaluacja szkoleń a gwarancje efektywności

  Praktyczne wykorzystanie narzędzi pomiaru efektywności szkoleń  LOGIKA TWORZENIA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH – PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ

  Przekładanie wniosków z analizy potrzeb na cele i zakres projektu

  Wybór tematów do projektów otwartych

  Metodologia formułowanie celów i efektów projektu

  Logika/metodologia tworzenia projektów szkoleniowych

  Analiza SWOT i weryfikacja stworzonych konspektów

  Praktyczne testowanie konspektów – wprowadzanie korekt  PROWADZENIE SZKOLEŃ METODĄ WARSZTATOWĄ – ZAŁOŻENIA I METODY

  Przypomnienie form pracy aktywnej z grupą

  Dobór formy ćwiczeń do celu szkolenia, stopnia zaawansowania grupy, etapu procesu grupowego

  Zasady konstruowania doświadczeń

  Trenowanie poszczególnych etapów prowadzenia szkoleń  DYNAMIKA PROCESU GRUPOWEGO I JEJ WYKORZYSTANIE W PROCESIE DYDAKTYCZNYM

  Fazy rozwoju małej grupy

  Faza zależności

  Faza różnicowania

  Faza kryzysu odpowiedzialności

  Atak na lidera

  Faza nadzwyczajnej mocy grupy

  Faza realnych możliwości.

  COACHING W POLSCE - DEFINICJE, KLASYFIKACJE. PODSTAWY PROWADZENIA COACHINGU NARZĘDZIOWEGO.

  Definicja i rodzaje coachingu

  Filozofia i etapy coachingu

  Trening procedury coachingowej

  Trudne sytuacje podczas coachingu

  Coaching, a postawy podopiecznych, coach czy konsultant?

  Trener a konsultant

  ZJAWISKO BUDOWANIE STANDARDÓW W PRACY COACHINGOWEJ

  COACHING INTERWENCYJNY W TECHNOLOGII KONTRAKTOSH

  TRUDNE SYTUACJE W PRACY Z COACHA

  Typowe trudne sytuacje

  EGZAMIN DYPLOMOW

 • Wykładowcami są wybitni praktycy m.in.:

  Jarosław Jamroz – specjalista w szkoleniach z obsługi klienta, szkoleniach handlowych i szefowskich. Zajmuje się wdrażaniem procesu coachingu w organizacjach oraz sztuką prezentacji. Posiada głównie doświadczenie w sprzedaży handlu zagranicznego, w latach 1994-1996 obejmował stanowisko przedstawiciela handlowego w Nestle Polska, 2 lata doświadczenia jako Przedstawiciel ds. Klientów Kluczowych – Goplana. W grupie Kontrakt-OSH – pracuje od 2000 r.

  Ryszard Szostak - trener i coach Grupy Szkoleniowej Kontrakt OSH. Opiekun Szkoły Trenerów i Coachów. Zanim rozpoczął pracę trenerską, zdobywał praktyczne doświadczenie w obszarze sprzedaży, zarządzania oraz szkoleń wewnętrznych w polskich oraz międzynarodowych firmach. Posiada Certyfikat Trenera Biznesu Kontrakt OSH. Jest wykładowcą w Polskiej Szkole Trenerów Biznesu Kontrakt OSH.

  Wojciech Badura - trener i coach Grupy Szkoleniowej Kontrakt OSH. Zdobywanie praktycznego doświadczenia rozpoczął jako copywriter w agencji reklamowej. Następnie pracował na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich w działach sprzedaży w międzynarodowych korporacjach. Posiada Certyfikat Trenera Biznesu Kontrakt OSH oraz Certyfikat Coacha Narzędziowego Kontrakt OSH.

 • kolejnosć zgłoszeń,

 • kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wpłaty wpisowego, CV

 • 6500 PLN

Studia o podobnej tematyce