Surdopedagogika

380 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyKraków Nowy 2500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i niedosłyszącą.

 • Pedagogika specjalna
  Podstawowe regulacje prawne dotyczące edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
  Surdopedagogika
  Anatomia i fizjologia słuchu
  Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy
  Psychologia głuchych
  Surdologopedia
  Rewalidacja indywidualna
  Metodyka wychowania słuchowego
  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją słuchu
  Metodyka wychowania przedszkolnego dziecka z dysfunkcją słuchu
  Metodyka nauczania i wychowania dzieci i młodzieży z dysfunkcjami słuchu
  Wybrane metody wspierające rozwój dziecka z dysfunkcją słuchu
  Wykorzystanie komputerów w edukacji uczniów z dysfunkcją słuchu
  Podstawy języka migowego

 • Studia podyplomowe adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne.

 • Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki - rehabilitacji osób niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących) - do pracy w szkołach, placówkach oraz ośrodkach specjalistycznych.

 • Elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie kire.pl

 • Kserokopia dowodu osobistego, dyplomu ukończenia studiów i suplementu (jeśli był).

 • 2500 PLN

Studia o podobnej tematyce