Taniec - studia I stopnia - licencjackie

6 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 3300 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Bogaty program studiów pozwoli Ci zapoznać się nie tylko z przedmiotami obowiązkowymi z obszaru kultury i sztuki takimi, jak: wiedza o tańcu, sztuce, muzyce i teatrze, teorie tańca, techniki taneczne i kompozycje tańca, ale także z przedmiotami specjalistycznymi, które wybierzesz w trakcie studiów, między innymi: specjalistyczne techniki taneczne, metodyka nauczania tańca, taniec w kontekście ‎społecznym i kulturowym, partnerowanie w tańcu, podstawy choreoterapii.

  • WSNS jako jedyna Uczelnia w województwie lubelskim oferuje studia na tym kierunku
  • Miał wolne niedziele od zajęć dydaktycznych, które przeznaczysz dla siebie i swojej rodziny.
  • Zdobywał umiejętności praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach, dostosowanych do danego kierunku studiów.

 • Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów.
  Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
  Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów.
  Program studiów na kierunku „Taniec” jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki któremu dyplom, który uzyskasz jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.
  Przez pierwsze 3 semestry program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, następnie wybierasz specjalność, która odpowiada Twoim zainteresowaniom. Możesz wybrać więcej niż jedną specjalność.
  Po II i IV semestrze odbędziesz obowiązkowe praktyki zawodowe.
  Bogaty program studiów pozwoli Ci zapoznać się nie tylko z przedmiotami obowiązkowymi z obszaru kultury i sztuki takimi, jak: wiedza o tańcu, sztuce, muzyce i teatrze, teorie tańca, techniki taneczne i kompozycje tańca, ale także z przedmiotami specjalistycznymi, które wybierzesz w trakcie studiów, między innymi: specjalistyczne techniki taneczne, metodyka nauczania tańca, taniec w kontekście ‎społecznym i kulturowym, partnerowanie w tańcu, podstawy choreoterapii. Będziesz realizował obowiązkowe praktyki studenckie w instytucjach związanych z tańcem, np.: szkoły tańca, teatry muzyczne, placówki artystyczne, które wzbogacą Twój warsztat pracy i umiejętności, niezbędne w tym zawodzie.

 • Nabywanie wiedzy od najlepszych wykładowców teoretyków i praktyków, którzy służyć Ci będą pomocą, życzliwością i wyrozumiałością.

 • Jeżeli lubisz tańczyć, pasjonujesz się tańcem, jako formą ruchu i chcesz powiązać z nim swoje życie zawodowe, realizując się w zawodach artystycznych lub artystyczno-pedagogicznych, a ponadto interesujesz się muzyką, to kierunek studiów – Taniec, jest adresowany dla Ciebie.

 • Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
  Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów.

 • Napisanie pracy licencjackiej.

 • Po ukończeniu 3-letnich studiów I stopnia uzyskasz tytuł licencjata, otrzymasz Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych, Suplement do Dyplomu oraz dodatkowe Certyfikaty, potwierdzające Twoje umiejętności zawodowe.

 • Wymagany komplet dokumentów kwalifikacyjnych:
  - wypełniony przez Internet wniosek zgłoszeniowy pod adresem http://wsns.pl/rekrutacja lub wypełniony w sposób tradycyjny według ustalonego wzoru (dostępny na stronie lub w dziekanacie WSNS - pokój 200),
  - kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu),
  - kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  - 2 zdjęcia (35x45 mm) podpisane (1 zdjęcie - kolorowe),
  Stosowne zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku
  - potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego (nie dotyczy okresu objętego promocją).

 • - wypełniony przez Internet wniosek zgłoszeniowy pod adresem http://wsns.pl/rekrutacja lub wypełniony w sposób tradycyjny według ustalonego wzoru (dostępny na stronie lub w dziekanacie WSNS - pokój 200),
  - kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu),
  - kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  - 2 zdjęcia (35x45 mm) podpisane (1 zdjęcie - kolorowe),
  Stosowne zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku
  - potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego (nie dotyczy okresu objętego promocją).

 • Terminy składania dokumentów kwalifikacyjnych na studia stacjonarne i niestacjonarne dla danego roku akademickiego rozpoczynają się:

  dla naboru letniego nie wcześniej niż 15 maja i upływa 30 września
  dla naboru zimowego od 15 grudnia i upływa 15 lutego z możliwością przedłużenia do 28 lutego

 • 3300 PLN

Studia o podobnej tematyce