Techniki dentystyczne - studia I stopnia - licencjackie

6 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 7800 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia te umożliwią Ci rozwinięcie umiejętności manualnych poprzez dużą liczbę godzin zajęć praktycznych, które realizowane są w siedzibie WSNS, w laboratorium techniki protetycznej oraz ortodontycznej, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt, jak i niezbędne materiały oraz akcesoria

  • Wolne niedziele od zajęć dydaktycznych, które przeznaczysz dla siebie i swojej rodziny.
  • Zdobywał umiejętności praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach, dostosowanych do danego kierunku studiów.
  • Ćwiczenia praktyczne realizować będziesz w małych grupach ćwiczeniowych, które ułatwią Ci skupienie się podczas wykonywania poszczególnych modeli.

 • Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów.
  Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
  Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów.
  Program studiów na kierunku „Techniki Dentystyczne” jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki któremu dyplom, który uzyskasz jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.
  Przez pierwsze 3 semestry program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, następnie wybierasz specjalność, która odpowiada Twoim zainteresowaniom. Możesz wybrać więcej niż jedną specjalność.
  Po II i IV semestrze odbędziesz obowiązkowe praktyki zawodowe.
  Ćwiczenia praktyczne realizować będziesz w małych grupach ćwiczeniowych, które ułatwią Ci skupienie się podczas wykonywania poszczególnych modeli. Na tych zajęciach poznasz zespół wykwalifikowanych praktyków, z długoletnim stażem nauczania, którzy mają własne pracownie techniki dentystycznej.

  Na zajęciach teoretycznych zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk medycznych, między innymi: anatomii, histologii, fizjologii narządu żucia, epidemiologii, jak i z przedmiotów specjalistycznych: modelarstwa i rysunku, materiałoznawstwa, technologii ceramicznych i technologii polimerów. Program studiów został wzbogacony również w przedmioty humanistyczno-społeczne, które umożliwią Ci poruszanie się także w innych obszarach działalności człowieka. Atutem dla Ciebie będą zajęcia z zakresu ekonomii, finansów, czy też organizacji i zarządzania pracownią technik dentystycznych, dzięki którym będziesz wyposażony w wiedzę i umiejętności, w zakresie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

  Specjalności:
  Protetyka
  Ortodoncja

 • Zespół wykwalifikowanych praktyków, z długoletnim stażem nauczania, którzy mają własne pracownie techniki dentystycznej.

 • Jeżeli interesujesz się medycyną, posiadasz umiejętności manualne, jesteś dokładny, dbasz o estetykę a prawdziwą satysfakcję sprawia Ci zrobienie czegoś dokładnie i doskonale, to kierunek - Techniki dentystyczne jest dla Ciebie.

 • Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów. Ćwiczenia praktyczne realizować będziesz w małych grupach ćwiczeniowych, które ułatwią Ci skupienie się podczas wykonywania poszczególnych modeli. Na tych zajęciach poznasz zespół wykwalifikowanych praktyków, z długoletnim stażem nauczania, którzy mają własne pracownie techniki dentystycznej.

 • Napisanie pracy licencjackiej, pozytywne zdanie egzaminu praktycznego.

 • Po ukończeniu 3-letnich studiów I stopnia uzyskasz tytuł licencjata, otrzymasz Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych, Suplement do Dyplomu oraz dodatkowe Certyfikaty, potwierdzające Twoje umiejętności zawodowe.

 • Wymagany komplet dokumentów kwalifikacyjnych:
  - wypełniony przez Internet wniosek zgłoszeniowy pod adresem http://wsns.pl/rekrutacja lub wypełniony w sposób tradycyjny według ustalonego wzoru (dostępny na stronie lub w dziekanacie WSNS - pokój 200),
  - kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu),
  - kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  - 2 zdjęcia (35x45 mm) podpisane (1 zdjęcie - kolorowe),
  Stosowne zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku
  - potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego (nie dotyczy okresu objętego promocją).

 • - wypełniony przez Internet wniosek zgłoszeniowy pod adresem http://wsns.pl/rekrutacja lub wypełniony w sposób tradycyjny według ustalonego wzoru (dostępny na stronie lub w dziekanacie WSNS - pokój 200),
  - kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu),
  - kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  - 2 zdjęcia (35x45 mm) podpisane (1 zdjęcie - kolorowe),
  Stosowne zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku
  - potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego (nie dotyczy okresu objętego promocją).

 • Terminy składania dokumentów kwalifikacyjnych na studia stacjonarne i niestacjonarne dla danego roku akademickiego rozpoczynają się:

  dla naboru letniego nie wcześniej niż 15 maja i upływa 30 września
  dla naboru zimowego od 15 grudnia i upływa 15 lutego z możliwością przedłużenia do 28 lutego

 • 7800 PLN

Studia o podobnej tematyce