Tłumacz przysięgły

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4400 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia podyplomowe dla tłumaczy przysięgłych adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia na dowolnym kierunku, legitymujących się znajomością jednego z wyżej wymienionych języków na poziomie przynajmniej C1 wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Studia te skierowane są do osób, które pragną przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego organizowanego przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie tłumacza przysięgłego. Słuchacze poznają strategie tłumaczeniowe, metodologię pracy tłumacza przysięgłego, podstawy prawne zawodu, podstawy prawa polskiego oraz kraju języka obcego. Słuchacze poznają terminologię prawniczą, ekonomiczną i medyczną, której znajomość jest nieodzowna na ww. egzaminie. Przede wszystkim zostaną oni przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

 • Program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

  Podstawy prawne pracy tłumacza przysięgłego
  Encyklopedia prawa polskiego dla tłumaczy
  Stylistyka języka polskiego
  Terminologia prawnicza
  Terminologia ekonomiczna
  Terminologia medyczna
  Tłumaczenia prawnicze
  Tłumaczenia ekonomiczne
  Tłumaczenia medyczne
  Tłumaczenia unijne
  Tłumaczenie ustne (a vista i konsekutywne)

  Łącznie 280 godzin zajęć.

  Zajęcia ze słuchaczami studiów prowadzone są w różnych formach, m.in.:

  wykładów;
  ćwiczeń/warsztatów;
  konwersatoriów (rozwiązywanie konkretnych problemów praktycznych z obszaru studiów).

 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy Akademii Finansów i Biznesu „Vistula”, praktycy z wieloletnim stażem, specjalizujący się w tłumaczeniach uwierzytelnionych oraz tłumacze natywni. Encyklopedię prawa prowadzi mecenas z wieloletnim stażem, zaś stylistykę języka polskiego wybitny polonista, tłumacz literacki i wieloletni redaktor w renomowanych wydawnictwach.

 • Studia trwają dwa semestry w trybie niestacjonarnym. Zajęcia dydaktyczne odbywają się co dwa tygodnie w ramach dwudniowych, weekendowych sesji zajęciowych w godzinach od 09:00 do 17:00.
  Wszystkie zajęcia są prowadzone w kampusie Akademii Finansów i Biznesu „Vistula” ul. Stokłosy 3
  Zajęcia na studiach rozpoczynają się dwa razy w roku - w październiku i lutym
  Termin rozpoczęcia uzależniony jest od liczby słuchaczy, którzy będą stanowić grupę kształceniową.
  Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, w co drugi weekend.

 • Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę bądź egzaminem.
  Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zdobycie wszystkich zaliczeń, zdanie wszystkich egzaminów, w tym kończącego studia, będącego symulacją egzaminu państwowego.

 • Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

 • kwestionariusz zgłoszeniowy - pobierz
  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
  ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
  2 fotografie (37x52 mm)
  potwierdzenie wpłaty zaliczki

 • 4400 PLN

Studia o podobnej tematyce