TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce

2 Semestr, 10 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyKraków Nowy 6750 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Absolwent kierunku będzie potrafił stworzyć wizję systemu zarządzania utrzymaniem ruchu w oparciu o potrzeby przedsiębiorstwa, a dzięki zajęciom z psychologiem i przedstawicielem działu HR – inspirować, motywować i rozliczać zespół wdrożeniowy. Nacisk na studiach położony jest na aktywizację uczestników poprzez czynny udział w projektowaniu, badaniu, analizowaniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań w obszarze utrzymania ruchu. Ważnym atutem jest wizyta benchmarkingowa w zakładach produkcyjnych i warsztaty SMED oraz analiza przepływu.

  Uczestnicy studiów podyplomowych TPM Champion – Utrzymanie ruchu w praktyce:
  - uzyskają kompleksową wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania utrzymaniem ruchu,
  - będą potrafili stworzyć kompetentny zespół TPM w ramach zespołu pracowniczego,
  - poszerzą wiedzą techniczną z zakresu Lean Manufacturing,
  - będą mieć okazję do benchamarkingowej wizyty w zakładzie produkcyjnym.

  • Zajęcia prowadzone przez praktyków
  • Program studiów dopasowany do zapotrzebowania rynkowego
  • Dodatkowe certyfikaty w cenie kierunku

 • I. ELEMENTY LEAN MANUFACTURING I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
  Wstęp do Lean Manufacturing i Kaizen
  Warsztat SMED
  Metoda 8D

  II. BHP I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM W FIRMIE PRODUKCYJNEJ
  Auditor wewnętrzny ISO 14001 i OHSAS 18001

  III. UTRZYMANIE RUCHU I TPM
  Wstęp do TPM, wskaźniki TPM
  Autonomiczne utrzymanie ruchu
  Prewencyjne utrzymanie ruchu
  Reliability Centered Maintenance
  Wczesne Planowe Utrzymanie Ruchu
  Gospodarka magazynowa w dziale UR
  Wizyta benchmarkingowa TPM
  Organizacja dzialu utrzymania ruchu

  IV. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
  Budowanie zespołu i motywowanie
  Supervisor zespołu produkcyjnego

 • Największym atutem programu studiów są zajęcia prowadzone w całości przez:
  - managerów Lean,
  - managerów UR,
  - doświadczonych konsultantów.

 • Specjaliści Lean Manufacturing (Management).
  Osoby pracujące w działach utrzymania ruchu.
  Osoby zajmujące się produkcją.

 • Rekrutacja wiosenna: zajęcia rozpoczynają się w marcu i kończą się w grudniu.
  Rekrutacja jesienna: zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października i kończą się w drugiej połowie czerwca.
  Zajęcia odbywają się: sobota, niedziela 09.00-15.30 (2 zjazdy mogą odbyć się w dni inne niż sobota i niedziela)

 • Test zaliczeniowy

 • Kończąc studia podyplomowe prowadzone przez LUQAM, we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie, każdy student otrzymuje:
  - Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
  - Certyfikat ukończenia programu szkoleniowego "TPM Champion" (LUQAM),
  - Certyfikat "Auditor Wewnętrzny ISO 14001 i OHSAS 18001" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim.
  Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów.

 • Aby zapisać się na studia należy:
  1. Zapoznać się z regulaminem studiów,
  2. Zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI WSZIB wybierając studia prowadzone przez LUQAM: https://suszi.wszib.edu.pl/rekrutacja?A=3
  3. Dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu (adresy poniżej) 1 zdjęcie oraz kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  4. Wpłacić opłatę za całość studiów lub za jeden semestr na numer konta podany przez WSZiB (podawany przed rozpoczęciem roku akademickiego).

  Więcej na: www.luqam.com/tpm

 • 1 zdjęcie, kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

 • 6750 PLN

Studia o podobnej tematyce