Tyflopedagogika

440 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyKraków Nowy 2500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą.

 • Teoretyczne podstawy wychowania
  Podstawy diagnozy pedagogicznej
  Pedagogiczne konteksty komunikacji
  Dydaktyka w szkole
  Psychologia rozwojowa i osobowości
  Pedagogika specjalna
  Tyflopedagogika
  Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabowidzących
  Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku
  Orientacja w przestrzeni
  Rehabilitacja widzenia
  Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidzących i słabowidzących
  Rewalidacja dzieci z inwalidztwem wzroku
  Brajlowskie metody porozumiewania się
  Komunikacja interpersonalna
  System edukacji specjalnej
  Metodyka pracy z grupą
  Współpraca z rodziną w procesie rehabilitacji
  Etyka zawodu nauczyciela
  Praktyka

 • Osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą, którzy posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym.

 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

 • Elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie kire.pl

 • Kserokopia dowodu osobistego, dyplomu ukończenia studiów i suplementu (jeśli był).

 • 2500 PLN

Studia o podobnej tematyce