Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

250 Godzin, 2 Semestr, 0 Sesja

weekendowy

język wykładowy: polskiWałbrzych Nieaktualny 2500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia mają na celu ukazanie w szerokim zakresie problematyki ubezpieczeń i praktyczne nauczenie słuchaczy pracy w tym sektorze. Szeroki nacisk położony jest na zajęcia praktyczne oraz przygotowanie do egzaminów jakie są niezbędne dla uzyskania stosownych uprawnień, w niektórych przypadkach.

  Ukończenie studiów daje kwalifikacje do samodzielnej pracy w sektorze ubezpieczeń

  a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

 • Treści programowe:

  1.  Wybrane elementy prawa pracy.
  2.  Wybrane elementy teorii ubezpieczeń.
  3. Ryzyko ubezpieczeniowe, podstawy i zarządzanie ryzykiem.
  4. Formy ubezpieczeń społecznych i zasady działalności  ubezpieczeniowej.
  5. Podstawy prawne funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych.
  6. Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń w tym zarządzanie lokatami.
  7. Rynek giełdowy i jego funkcjonowanie.
  8. Nadzór nad ubezpieczeniami.
  9. Polski rynek ubezpieczeniowy.
  10. Ochrona osób ubezpieczonych w Polsce w świetle przepisów regulacji UE.
  11. Podstawy funkcjonowania spółek kapitałowych.
  12. Elementy prawa cywilnego.
  13. Ubezpieczenia klęsk żywiołowych.
  14. Pośrednictwo ubezpieczeniowe.
  15. Odpowiedzialność karna i oszustwa ubezpieczeniowe.

 • Studia adresowane są do pracowników ZUS, zakładów ubezpieczeń gospodarczych, otwartych funduszy emerytalnych, pośredników ubezpieczeniowych a zwłaszcza do osób starających się o pracę w sektorze ubezpieczeń. Zainteresowani nimi winni być również pracownicy firm prywatnych prowadzący rozliczenia z ubezpieczycielami i sprawy kadrowe oraz osoby ubiegające się o uprawnienia brokerów i agentów ubezpieczeniowych. Studia dają również przygotowanie osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą.

 • kolejnosć zgłoszeń,

 • podanie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wpłaty wpisowego, zdjęcia, kserokopia dowodu osobistego.

 • 2500 PLN

Studia o podobnej tematyce