Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską

360 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyKraków Nowy 3300 PLN
więcej terminów () mniej terminów
  • Absolwenci uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu "Wiedza o społeczeństwie" we wszystkich typach szkół.

  • Gramatyka języka polskiego, historia języka polskiego, kultura języka polskiego z praktyczną stylistyką, wiedza o kulturze współczesnej, poetyka i analiza dzieła literackiego, literatura powszechna, literatura staropolska i oświeceniowa (z analizą tekstów literackich), literatura XIX wieku wraz z analizą tekstów literackich, literatura XX wieku, literatura dla dzieci i młodzieży, profilaktyka niepowodzeń w czytaniu i pisaniu, tekst literacki w szkole - analiza i interpretacja, metodyka języka polskiego z wykorzystaniem technologii informacyjnej, pedagogiczne konteksty komunikacji, etyka zawody nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II, praktyka.

  • Osoby, które ukończyły studia wyższe oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne.

  • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

  • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

  • Absolwenci uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu "Wiedza o społeczeństwie" we wszystkich typach szkół.

  • Elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie kire.pl

  • Kserokopia dowodu osobistego, dyplomu ukończenia studiów i suplementu (jeśli był).

  • 3300 PLN

Studia o podobnej tematyce