Wiedza o Whisky. Tradycja, Kultura, Rynek

160 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 7700 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia umożliwiają:

  Wejście w posiadanie wiedzy o samej whisky: od samych jej początków, tj. zrozumienia procesów fermentacji i destylacji na poziomie chemicznym, przez geografię whisky, sposoby jej degustowania i serwowania, aż po rolę instytucji związanych z promocją whisky w świecie czy najważniejszymi międzynarodowymi konkursami specjalistycznymi zajmującymi się tym alkoholem. Słuchacze zajmować się będą także kwestiami dotyczącymi tak historii i tradycji whisky, jak i jej obecności i roli w różnych sferach kulturowych.

  Kolejny istotny blok przedmiotów to zajęcia dotyczące rynku whisky i jej promocji. Uwagę poświęcać będą prowadzący także zagadnieniom związanym z ochroną własności przemysłowej w odniesieniu whisky i jej gatunkowych odmian. Istotną częścią programu będzie także przygotowanie słuchaczy do samodzielnego funkcjonowania na rynku whisky, tj. przede wszystkim do selekcjonowania i integrowania informacji związanych z rynkiem whisky z wykorzystaniem różnych źródeł formułowaniem własnych, krytycznych sądów na tej podstawie.
  Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

  historii i tradycji whisky
  selekcjonowania i integrowania informacji związanych z rynkiem whisky
  promocji whisky
  sposoby jej degustowania i serwowania whisky

 • Ramowy program Studiów

  Anatomia whisky – 2h
  Historia whisky – 6h
  Tradycja klubów whisky – 4h
  Produkcja whisky słodowej – 4h
  Produkcja whisky zbożowej – 4h
  Geografia whisky: Szkocja – 8h
  Geografia whisky: Irlandia – 6h
  Geografia whisky: USA – 6h
  Geografia whisky: Japonia i reszta świata – 6h
  Sztuka degustacji – 8h
  Whisky: foodpairing – 6h
  Savoir-vivre i zasady ceremoniału restauracyjnego – 6h
  Rynek whisky w Polsce – 6h
  Reklama i promocja whisky – 8h
  Inwestycje w whisky – 10h
  Historia i współczesność fajki – 6h
  Cygara cz. 1 – 6h
  Cygara cz. 2 – 6h
  Mechanizmy rynku dóbr luksusowych – 10h
  Whisky w filmie i w literaturze – 6h
  Wyjazd studyjny (Pałac Ossolińskich) – 18h
  Akademia whisky (Dom Whisky w Jastrzębiej Górze) – 18h

 • Kierownikiem studiów jest dr Krzysztof Liedel – Prezydent Klubu Fajkowo-Cygarowego im. Sherlocka Holmesa, Członek Rady Polskich Klubów Fajki, członek The Sherlock Holmes Society of London, ekspert w zakresie wiedzy o whisky z doświadczeniem czerpanym z wielu zajęć poziomu masterclass w tym obszarze. Prowadzi szkolenia w zakresie wiedzy o whisky zarówno prywatnie, jak i na zamówienie zainteresowanych instytucji. Kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.

  Zajęcia prowadzą:

  Wojciech Jaroszewicz – dyrektor generalny i współwłaściciel Premium Cigars, zarządza jednym z najlepszych warszawskich klubów cygarowych La Casa del Habano.

  dr Jacek Schmidt – kolekcjoner fajek, członek Academie International de la Pipe oraz Klubu Kolekcjonerów Fajek w Poznaniu. Autor książek „Turniej Fajkowy” (2004) i „Fajka – powtórne narodziny” (2005). Właściciel Studio Wizualizacji GRAPHit.

  Joanna Gemza – Brand Manager w firmie MV Poland zajmującej się handlem alkoholami z grupy whisky i wódek. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie promocji i obrotu luksusowymi alkoholami.

  Krzysztof Maruszewski – redaktor naczelny „Whisky Magazyn”, prezes zarządu stilnovisti wine&art banking, ekspert w zakresie inwestycji alternatywnych (zwłaszcza inwestowania w whisky).

  Zbigniew Kowalski – negocjator oraz menedżer, ekspert w zakresie rynku towarów luksusowych. Doświadczony konsultant, doradca, coach i trener komunikacji interpersonalnej. Członek Stowarzyszenia Mediatorów, sekretarz Grupy Roboczej ds. Edukacji PTNT. Akredytowany konsultant INSIGHTS Discovery®.

 • Studia są skierowane do:

  osób zajmujących się handlem whisky,
  kolekcjonerów whisky,
  dziennikarzy piszących o whisky,
  dyplomatów,
  biznesmenów,
  specjalistów z zakresu promocji działającym w tym sektorze rynku
  entuzjastów whisky,

 • Zasady realizacji studiów:

  Słuchacze studiów podyplomowych „Wiedza o whisky. Tradycja, kultura, rynek” będą odbywać zajęcia z kadrą ekspertów z różnych dziedzin powiązanych z whisky i jej kulturowym otoczeniem. Zaangażowani w prowadzenie zajęć będą zarówno ambasadorzy różnych rodzajów whisky, jak i specjaliście z zakresu rynku towarów luksusowych, promocji i inwestycji ze specjalizacją w rynku whisky. Przedmioty o charakterze teoretycznym prowadzone będą z wykorzystaniem ćwiczeń i wykładów interaktywnych oraz seminariów, które będą umożliwiały jak największy udział studenta w zajęciach, a tym samym przyswojenie jak największej ilości wiedzy i umiejętności.

  ​Wprowadzenie teoretyczne w formie wykładu ilustrowanego przykładami.
  Zajęcia w dużej mierze o charakterze praktycznym, opierające się na najlepszych rozwiązaniach i metodach w dziedzinie whisky tasting, foodpairingu oraz przygotowywania i prowadzenia degustacji.
  Studia przypadków: analiza przypadków praktycznych, sukcesów i błędów, adaptacja do własnej sytuacji przez słuchaczy w zakresie inwestowania w whisky i rynek towarów luksusowych.
  Wyjazdy studyjne: wizyty w Pałacu Ossolińskich (degustacja whisky, savoir-vivre przy stole) oraz w Sobieniach Królewskich (akademia golfa i degustacja whisky).
  Zajęcia praktyczne w dedykowanych sklepach i lokalach zajmujących się dystrybucją whisky.

 • Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

  zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
  praca dyplomowa.

 • Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

 • 1 Rejestracja on-line.
  Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online pod adresem rekrutacja.civitas.edu.pl. Zwróć uwagę, aby dane osobowe oraz dotyczące przebytej edukacji były takie same jak w dowodzie osobistym oraz na dyplomie ukończenia studiów. Szczególnie zwróć uwagę na polskie znaki oraz znaki interpunkcyjne.
  2 Skompletowanie dokumentów.
  Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty kwalifikacyjnej. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, numer kandydata.
  3 Złożenie dokumentów.
  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Działu Rekrutacji osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału dyplomu ukończenia studiów.
  4 Decyzja.
  Po potwierdzeniu utworzenia grupy drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o wynikach rekrutacji na studia. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.
  5 Dopełnienie formalności.
  Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie umowy Uczelnia-Słuchacz oraz dokonanie odpłatności za studia.
  6 Rozpoczęcie studiów. Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do Wirtualnej Uczelni, gdzie znajdziesz plan zajęć

 • 1 Podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia rekrutacja.civitas.edu.pl Rekrutacja online
  2 Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia) (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji).
  3 1 fotografia (zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego),
  4 Kserokopia awersu i rewersu dowodu osobistego.
  5 Dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej.
  6 List motywacyjny

 • 7700 PLN

Studia o podobnej tematyce