Wiedza o Winie. Media, rynek, kultura

172 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 7700 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia przygotowane pod patronatem magazynu „Czas Wina” – największego specjalistycznego magazynu winiarskiego w Polsce.

  To jedyne tego typu studia podyplomowe w Polsce przeznaczone zarówno dla tych, którzy pragną poszerzyć swoją dziennikarską specjalność o wiedzę o winie i najważniejszych regionach winiarskich świata, jak również dla przyszłych dyplomatów, sommelierów, sędziów w konkursach winiarskich czy specjalistów z zakresu handlu winem. Studia mają charakter ogólnohumanistyczny, w którym wiedza związana z technologią produkcji wina ograniczona jest do koniecznego minimum, i wykładana w jasny i przystępny sposób.

  Program studiów został ponadto dostosowany do wymagań programowych najsłynniejszej obecnie i najlepiej rozpoznawalnej w świecie szkoły Wine & Spirits Education Trust London, tak by absolwenci studiów mogli zdawać eksternistycznie egzamin WSET Level 3 Advanced. Dyplom WSET to na rynku wina przepustka do najbardziej prestiżowych pozycji zawodowych (www.wsetglobal.com).

  Studia umożliwiają:

  zdobycie najbardziej w naszym kraju wszechstronnego i pełnego wykształcenie pod względem szeroko pojętej wiedzy o winie
  profesjonalne przygotowanie do pracy w handlu winem, w dziennikarstwie winiarskim, w zawodzie sommeliera
  zdobycie umiejętności związanych z wiedzą o winie wymaganych w dyplomacji
  równoległe przygotowanie się do egzaminów Wine & Spirits Education Trust na poziomie co najmniej 3 (Advanced)
  Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

  degustacji analitycznej i opisowej wina
  znajomości win wytwarzanych z najważniejszych odmian winorośli
  typologii wina i związanych z nią różnorakich metod produkcji
  geografii winnej (Francja, Hiszpania, Włochy, Europa Środkowa i Wschodnia, Nowy Świat)
  dziennikarstwa winiarskiego
  sztuki sommelierskiej
  doboru win do potraw
  światowych rynków wina i podstaw handlu winem w Polsce i w świecie
  historii wina i winiarstwa
  związków wina i medycyny

 • Program studiów obejmuje 172 godziny wykładów oraz warsztatów degustacji analitycznej, podczas których słuchacze skosztują łącznie ok. 80 gatunków wina z kilkunastu krajów i kilkudziesięciu regionów winiarskich świata. Zajęcia będą realizowane przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym.

  Opcjonalny weekendowy wyjazd studyjny do Egeru i Tokaju połączony ze zwiedzaniem winnic i winiarni, degustacjami, warsztatem kupażowania win itp. – Opieka: red. Wojciech Giebuta.

  W trakcie studiów słuchacze uczestniczyć będą w weekendowym wyjeździe studyjnym do winnicy Srebrna Góra na krakowskich Bielanach.

  Ramowy program Studiów:*

  Wykład wprowadzający (2 godz. wykład)– dr M. Bardel
  Zasady sztuki sommelierskiej i savoir-vivre’u (4 godz. warsztaty) – W. Giebuta
  Ogólna typologia wina (5 godz. wykład) – dr M. Bardel
  Światowe rynki wina (6 godz. wykład) – prof. dr hab. M. Rekowski
  Historia wina (8 godz. wykład) – Ł. Wojnarowicz
  Enologia cz. I. Zasady winogrodnictwa (2 godz. wykład) – W. Bosak
  Enologia cz. II Technologia produkcji (11 godz. wykład)– W. Bosak
  Systematic Approach to Wine Tasting (12 godz. ang. warsztaty degustacji) – M. Bielka-Vescovi
  Comparative Tasting of Wine Varietals (24 godz. ang. warsztaty degustacji) – dr M. Bardel
  Praktyki w winnicy Srebrna Góra (3 godz. warsztaty terenowe) – dr M. Bardel
  Handel winem w Polsce (8 godz. wykład, warsztaty)- A. Boruta / P. Gąsiorek
  Fizjologia smaku / wino w kuchni (5 godz. warsztaty)– dr M. Więckowicz / W. Giebuta
  Inwestycje w wino (2 godz. wykład) – M. Piwecki
  Geografia wina – Francja (12 godz. wykład z el. ćwiczeń)– dr hab. M. Bieńczyk
  Geografia wina – Włochy (10 godz. wykład z el. ćwiczeń) – W. Giebuta
  Geografia wina – Hiszpania i Portugalia (7 godz. wykład z el. ćwiczeń) – W. Gogoliński
  Geografia wina – Europa Środkowa (6 godz. wykład z el. ćwiczeń)– W. Giebuta
  Geografia wina – Ameryka Płn. i Poł. (4 godz. wykład z el. ćwiczeń)– W. Gogoliński
  Geografia wina – Australia, Nowa Zelandia, RPA (4 godz. wykład z el. ćwiczeń)– W. Giebuta
  Geografia wina – Niemcy, Austria i Szwajcaria (4 godz. wykład z el. ćwiczeń)– dr M. Bardel
  Geografia wina – Polska (6 godz. wykład z el. ćwiczeń)- W. Bosak
  Blogosfera winiarska (4 godz. wykład) – J. Janicki
  Wino i zdrowie (6 godz. wykład) – dr hab. G. Gajos
  Dziennikarstwo winiarskie (8 godz. warsztaty) – dr M. Bardel
  Wino w kulturze i historii polskiej (4 godz. wykład)– dr hab. P. Polak
  O mnogości winnych dyskursów (2 godz. warsztaty) – dr hab. M. Bieńczyk
  Zasady ceremoniału restauracyjnego (3 godz. wykład) – K. Łabiniec
  Opcjonalny weekendowy wyjazd studyjny do Egeru i Tokaju połączony ze zwiedzaniem winnic i winiarni, degustacjami, warsztatem kupażowania win itp. – Opieka: W. Giebuta

 • Kierownikiem studiów jest Michał Bardel, doktor nauk humanistycznych, redaktor naczelny magazynu „Czas Wina”, juror Mundus Vini i innych międzynarodowych konkursów winiarskich, autor kilkudziesięciu artykułów i publikacji specjalistycznych o winie, wykładowca Collegium Civitas i Wyższej Szkoły Europejskiej.
  Zajęcia prowadzą:

  Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Collegium Civitas, Collegium Medicum UJ, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Polskiej Akademii Nauk oraz specjaliści w zakresie enologii, członkowie Polskiego Instytutu Winorośli i Wina, zawodowi sommelierzy, instruktorzy Wine & Spirits Education Trust, sędziowie międzynarodowych konkursów winiarskich oraz redaktorzy magazynu „Czas Wina”

  Prof. dr hab. Marek Rekowski – kierownik Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wykładowca uniwersytetów Lyonie, Saint-Etienne, Dijon i Orleanie oraz ESCP Europe School of Management w Paryżu. Autor monografii „Światowe rynki wina”, Poznań 2013

  Dr hab. Marek Bieńczyk – pisarz, historyk literatury, tłumacz, eseista, laureat nagrody Nike 2013 roku, członek Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN, wybitny znawca wina i kultury francuskiej, członek International Federation of Wine and Spirits Journalists and Writers, stały winiarski felietonista magazynu „Forbes”, współautor przewodnika Wina Europy oraz Kronik wina.

  Dr hab. Grzegorz Gajos – kardiolog, adiunkt Kliniki Choroby Wieńcowej CM UJ w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, absolwent WSET Advanced Level, autor wielu publikacji dot. wpływu wina na ludzkie zdrowie, stały współpracownik magazynu „Czas Wina” Z-ca Redaktora Naczelnego Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej.

  Dr hab. Paweł Polak – adiunkt w Katedrze Filozofii Przyrody Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, specjalista w dziedzinie historii nauki, od lat prowadzi blog poświęcony polskim tradycjom winiarskim (winnetradycje.wordpress.com).

  Dr Michał Więckowicz – dr farmacji, absolwent Advanced WSET London, niezależny ekspertem przekazującym wiedzę i umiejętności związane z winem. Zajmuję się szkoleniami, doradztwem zawodowym i konsultacjami dla branży winiarskiej i HoReCa.

  Wojciech Gogoliński – znawca win i alkoholi, redaktor senior „Czasu Wina”, b. redaktor naczelny i założyciel „Magazynu Wino” i „Czasu Wina”, autor Encyklopedii Alkoholi, założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Sommelierów Polskich, juror wielu międzynarodowych konkursów winiarskich.

  Wojciech Bosak – jeden z założycieli Polskiego Instytutu Winorośli i Wina, autor wielu publikacji o uprawie winorośli i produkcji wina. Członek Kapituły Wina Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także założycielem portalu Winologia.pl. Sędzia w wielu międzynarodowych konkursach winiarskich.

  Wojciech Giebuta – dyrektor wykonawczy w firmie Wine Service, redaktor działu Kulinaria w magazynie „Czas Wina”, autor kilkudziesięciu artykułów o winie, od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z wiedzy o winie i sztuki sommelierskiej w Grupie Dom Wina w Krakowie, sędzia w międzynarodowych konkursach winiarskich.

  Monika Bielka-Vescovi – sommelierka (International Sommelier Guid) i instruktorka WSET w Londynie, b. menadżerka w restauracjach w Memphis, Kolorado, Tennessee, b. prezeska d/s zaopatrzenia międzynarodowej grupy Six Senses Resort & Spa. Założycielka Szkoły Sommelierów w Krakowie, jurorka w konkursach winiarskich, prezes Stowarzyszenia Kobiety i Wino.

  Artur Boruta – dyrektor Domu Wina – jednego z największych polskich importerów win, dziennikarz działu Wino w magazynie „Czas Wina”.

  Paweł Gąsiorek – właściciel Grupy Dom Wina, wydawca i felietonista magazynu „Czas Wina”, ekspert na rynku winiarskim, sędzia międzynarodowych konkursów winiarskich.

  Krzysztof Łabiniec – mistrz ceremonii w krakowskiej restauracji Szara, wcześniej mistrz ceremonii m.in. w Wierzynku i Cyrano de Bergerac. Znawca rytuałów restauracyjnych i sztuki kelnerskiej.

  Łukasz Wojnarowicz – historyk, archeolog, pracownik naukowy UW, współpracownik magazynu „Czas Wina” i autor kilkunastu artykułów o historii wina i winiarstwa.

  Marcin Piwecki – prezes firmy Wine Advisors specjalizującej się w inwestycjach w wino.

 • Studia są skierowane do:

  absolwentów dziennikarstwa pragnących zdobyć dodatkową specjalizację z dziennikarstwa winiarskiego (Wine Writing)
  absolwentów dyplomacji pragnących wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności związane z winiarskim savoir-vivre i umiejętnym doborem win do konkretnej okazji
  absolwentów dowolnego kierunku studiów pragnących zdobyć dodatkowe kwalifikacje przygotowujące ich do uprawiania zawodu sommeliera lub specjalisty w handlu winem

 • Zajęcia o charakterze praktycznym, opierające się na najlepszych rozwiązaniach i metodach stosowanych m. in. w Wine and Spirit Education Trust
  Wycieczki i wizyty studyjne z elementami praktyk w winnicach i winiarniach
  Zajęcia wykładowe z teorii technologii produkcji wina, handlu winem, geografii wina itp.
  Zajęcia warsztatowe oparte na analitycznej degustacji sensorycznej wina wraz ze sporządzaniem ocen parametrycznych i opisowych
  Zajęcia warsztatowe z zakresu dziennikarstwa winiarskiego

 • Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:
  zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów (wraz z egzaminami praktycznymi z analitycznej degustacji wina).

 • Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

 • 1 Rejestracja on-line.
  Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online pod adresem rekrutacja.civitas.edu.pl. Zwróć uwagę, aby dane osobowe oraz dotyczące przebytej edukacji były takie same jak w dowodzie osobistym oraz na dyplomie ukończenia studiów. Szczególnie zwróć uwagę na polskie znaki oraz znaki interpunkcyjne.
  2 Skompletowanie dokumentów.
  Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty kwalifikacyjnej. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, numer kandydata.
  3 Złożenie dokumentów.
  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Działu Rekrutacji osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału dyplomu ukończenia studiów.
  4 Decyzja.
  Po potwierdzeniu utworzenia grupy drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o wynikach rekrutacji na studia. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.
  5 Dopełnienie formalności.
  Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie umowy Uczelnia-Słuchacz oraz dokonanie odpłatności za studia.
  6 Rozpoczęcie studiów. Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do Wirtualnej Uczelni, gdzie znajdziesz plan zajęć

 • 1 Podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia rekrutacja.civitas.edu.pl Rekrutacja online
  2 Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia) (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji).
  3 1 fotografia (zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego),
  4 Kserokopia awersu i rewersu dowodu osobistego.
  5 Dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej.
  6 List motywacyjny

 • 7700 PLN

Studia o podobnej tematyce