Windykacja wierzytelności w gospodarce i administracji

152 Godzin, 2 Semestr, 0 Sesja

weekendowy

język wykładowy: polskiWrocław Nieaktualny 3900 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Aktualna i pełna oferta znajduje się na naszej stronie internetowej:

  www.podyplomowe.ue.wroc.pl  Zapraszamy również na:

  https://www.facebook.com/szkoleniauewroclaw  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy niezbędnej w dochodzeniu wierzytelności od dłużników. Niesolidność i nieterminowość w realizacji zobowiązań jest jednym z największych problemów dzisiejszej gospodarki, stąd umiejętność usuwania związanych z tym problemów jest niewątpliwie bardzo przydatna w każdym przedsiębiorstwie oraz każdemu menedżerowi. Wzbogacenie wiedzy słuchaczy o mechanizmach windykacji wierzytelności umożliwi płynniejsze prowadzenie działalności gospodarczej. Poza mechanizmami dotyczącymi windykacji słuchacze zapoznani zostaną z podstawowymi regulacjami prawnymi działalności gospodarczej w Polsce, w tym wiedzą dotyczącą funkcjonowania podmiotów gospodarczych, prawnych form zabezpieczenia wierzytelności oraz zagadnieniami rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami przedsiębiorstw i technik negocjacyjnych. Uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia Studium Podyplomowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów.
 • 1. Podstawowe wiadomości o systemie prawnym 4
  2. Konstrukcje prawa zobowiązań w obrocie gospodarczym 12
  3. Upadłość przedsiębiorcy i konsumenta 8
  4. Obrót wierzytelnościami 4
  5. Sądowe dochodzenie roszczeń ze stosunków cywilnoprawnych 12
  6. Prawo przedsiębiorców 8
  7. Źródła informacji o przedsiębiorcach 8
  8. Prawo karne jako czynnik zabezpieczający realizację świadczenia 4
  9. Postępowanie uproszczone; informatyzacja postępowania cywilnego 4
  10. Wpływ czasu na istnienie i wymagalność wierzytelności 4
  11. Ochrona danych osobowych w obrocie wierzytelnościami 4
  12. Dyscyplina finansów publicznych a obowiązki jednostki budżetowej jako wierzyciela 4
  13. Prawne formy zabezpieczenia wierzytelności 8
  14. Mediacja i postępowanie arbitrażowe 4
  15. Bank i jego rola w obrocie wierzytelnościami 4
  16. Cywilne postępowanie zabezpieczające 4
  17. Cywilne postępowanie klauzulowe 6
  18. Weksel w obrocie gospodarczym 2
  19. Cywilne postępowanie egzekucyjne 12
  20. Komornik i jego rola w postępowaniu egzekucyjnym 4
  21. Podstawy postępowania administracyjnego 4
  22. Egzekucja administracyjna (w tym egzekucja zobowiązań podatkowych) 8
  23. Finanse przedsiębiorstwa 4
  24. Rachunkowość zarządcza 4
  25. Rachunkowość finansowa 4
  26. Negocjacje w procesie windykacji 8

 • Osoby zajmujące się windykacją wierzytelności w przedsiębiorstwach i bankach oraz wszyscy zainteresowani tą tematyką.

 • kolejnosć zgłoszeń,

 • podanie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wpłaty wpisowego, zdjęcia, Kserokopia dowodu osobistego

 • 3900 PLN

Studia o podobnej tematyce