Wychowanie komunikacyjne i edukacja dla bezpieczeństwa

271 Godzin, 3 Semestr, 6 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyZamość Nowy 1250 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania komunikacyjnego i edukacji dla bezpieczeństwa. Podczas zajęć słuchacze zostaną zapoznani z zagadnieniami psychologii ogólnej, psychologii poznawczej, psychologii pedagogicznej, pedagogiki oraz metodyki nauczania, podstawami dydaktyki ogólnej, programami szkolenia i egzaminowania rowerzystów, podstawowymi pojęciami i zasadami zawartymi w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym oraz aktami wykonawczymi tej ustawy, zasadami techniki kierowania rowerem oraz kontroli i obsługi roweru.

 • Psychologia
  Wybrane zagadnienia z pedagogiki
  Podstawy dydaktyki i metodyki nauczania
  Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi
  Psychologia instruktorska
  Metodyka nauczania wychowania komunikacyjnego
  Edukacja dla bezpieczeństwa
  Bezpieczeństwo ruchu drogowego
  Organizacja miasteczka ruchu drogowego
  Technika i taktyka jazdy rowerem
  Nauczanie praktyczne

 • 1. Internetowa Rejestracja Kandydata
  2. Złożenie kompletu dokumentów w dziekanacie uczelni

 • Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
  Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
  Kserokopia dowodu osobistego
  Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych
  2 fotografie

 • 1250 PLN

Studia o podobnej tematyce