Zakupy w biznesie (studia modułowe)

174 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 4200 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie specjalistom pracującym w działach zakupu, szerokiej wiedzy z zakresu strategii generowania oszczędności, obszarów zakupowych oraz analizy i wyboru źródeł zaopatrzenia, projektowanie, prognozowanie, planowanie produkcji i usług, zarządzania łańcuchem dostaw oraz poszerzenie wiedzy z negocjacji zakupowych (zajęcia praktyczne z analizą widea).

 • I. BLOK WPROWADZAJĄCY (8 godz.)

  - Globalizacja, mega trendy w zarządzaniu (8 godz.)

  II. BLOK SPECJALISTYCZNY (78 godz.)

  1. Budowa struktur zakupów oraz kategoryzacja zakupów (4 godz.)
  - Organizacja działu zakupów
  - Struktura pod kątem strategii firmy
  - Dobór kadry pod kątem jej kompetencji
  - Podział poszczególnych zakupów w firmie na potrzeby zarządzania kategoriami.

  2. Elementy analizy ekonomicznej (4 godz.)
  - DRP - planowanie zaopatrzenia w dystrybucji,
  - MRP planowanie zaopatrzenie w produkcji, zapasy, koszty,
  - Analiza ABC - szybkość rotacji towarów i zagrożenia z tego tytułu płynące

  3. Kluczowe umiejętności negocjacyjne (8 godz.) – szkolenie z certyfikatem Franklin University
  - Czym są negocjacje
  - Poziomy konfliktu
  - Rodzaje negocjacji
  Zespół negocjacyjny
  - Funkcje i zakres obowiązków w zespole
  - Kontrola nad zespołem
  - Samokontrola
  - Wysyłanie sygnałów
  - Proces negocjacji
  - Przygotowanie
  - Otwarcie
  - Negocjacje właściwe
  - Ustępstwa
  - Zamknięcie
  - Trening negocjacji
  - Podsumowanie

  4.Negocjacje w zakupach (14 godz.)
  - Fazy negocjacji
  - Warunki handlowe
  - Dostawy
  - Umowy
  - Wybór sposobu działania przy przetargu elektronicznym, klasycznym, podczas spotkania z dostawcami, negocjacji telefonicznych
  - Manipulacja w negocjacjach
  - Negocjacje z monopolistą
  - Ograniczenia czasowe
  - Zarządzanie konfliktem podczas negocjacji
  - Warsztaty, gry negocjacyjne (taktyki i tricki negocjacyjne- ćwiczenia z analizą video)

  5. Sourcing - analiza i wybór źródeł zaopatrzenia, rozwój oraz ocena dostawców (6 godz.)
  - Kryteria wyboru: cena, czas realizacji dostaw, jakość dostawy,
  - Analiza błędów,
  - Procedury reklamacyjne i ich sprawność,
  - Koszty dostaw,
  - Elementy gier cenowych

  6. Purchasing – zakupy operacyjne (4 godz.)
  - realizacja zapotrzebowań
  - obsługa zamówień
  - zdefiniowanie odpowiedzialności w zakupach
  - organizacja pracy kupca.

  7. Zapytanie ofertowe/zaproszenie do przetargu (4 godz.)
  - Zaproszenie oferenta do udziału w postępowaniu zakupowym z uwzględnieniem budowy odpowiednich w danym przypadku relacji
  - Budowa zapytania ofertowego zarówno w trybie tradycyjnym jak i elektronicznym
  - Pułapki i błędy przy tworzeniu zapytania i jak sobie z nimi poradzić
  - Wykorzystanie dokumentację przetargową na potrzeby przyszłych negocjacji z potencjalnym dostawcą.

  8. Strategie generowania oszczędności w zakupach (6 godz.)
  - Kumulacje zakupów
  - Optymalne wielkości partii zakupowej
  - Koszty odsetek
  - Zysk płynący z zakupu większej partii materiału
  - Możliwość generowania oszczędności z tytułu uproszczenia procesów logistycznych

  9. SRM - Zarządzanie relacjami z dostawcą (2 godz.)
  - określenie grup dostawców oraz wybór partnerów biznesowych;
  - integracja z dostawcą;
  - wspólne korzyści płynące ze współpracy partnerskiej.

  10. Obszary zakupowe (4 godz.)
  - Trwałe
  - Krótkoterminowe
  - Oparte na relacjach
  - Destrukcyjne

  11. Aspekty prawne dotyczące procesu zakupowego i umów (8 godz.)
  - Ważne i mało ważne punkty umów,
  - Produkty niebezpieczne i licencjonowane,
  - Certyfikacja i znakowanie produktów na rynku,
  - Elementy gwarancji i rękojmi,
  - Rozstrzyganie sporów

  12. Zarządzanie zespołem zakupowym (8 godz.)
  - Warunki efektywnej współpracy
  - Zasady tworzenia i działania wysokowydajnych zespołów
  - Role i zakres odpowiedzialności w zespole, role i zadania lidera
  - Diagnoza i efektywne działanie w trudnych sytuacjach

  13. Seminarium dyplomowe (6 godz.)

  III. BLOK TEMATÓW DO WYBORU (88 godz.)
  W ramach realizowanego programu słuchacz wybiera 11 tematów spośród niżej podanych:

  - Analiza rynku (8 godz.)
  - Aspekty prawne – prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.)
  - Biznesplan (8 godz.)
  - Budżetowanie i źródła finansowania (8 godz.)
  - Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (struktury organizacyjne, zarządzanie strategiczne, zarządzanie operacyjne, odpowiedzialność) (8 godz.)
  - Innowacje w organizacji (8 godz.)
  - Konflikt w organizacji (8 godz.)
  - Kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji (8 godz.)
  - Komunikacja w biznesie (8 godz.)
  - Modele biznesowe (8 godz.)
  - Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.)
  - Ochrona danych osobowych (8 godz.)
  - Organizacja pracy menedżera (8 godz.)
  - Projektowanie ścieżek kariery zawodowej, zarządzanie talentami (8 godz.)
  - Strategie marketingowe (8 godz.)
  - Techniki prezentacji (8 godz.)
  - Ubezpieczenia społeczne (8 godz.)
  - Wartość firmy (8 godz.)
  - Zarządzanie efektywnym zespołem i pracownikiem (8 godz.)
  - Zarządzanie międzykulturowe (8 godz.)
  - Zarządzanie projektem (8 godz.)
  - Zarządzanie przez cele MBO (8 godz.)
  - Zarządzanie zmianą (8 godz.)
  - Analiza fundamentalna i techniczna (8 godz.)
  - Analiza źródeł i kosztów finansowania działalności gospodarczej (8 godz.)
  - Finanse behawioralne (8 godz.)
  - Fuzje i przejęcia (8 godz.)
  - Ocena wyników przedsiębiorstwa (8 godz.)
  - Rachunkowość zarządcza dla początkujących (8 godz.)
  - Sprawozdawczość finansowa (8 godz.)
  - Zarządzanie kapitałem pracującym (8 godz.)
  - Zastosowanie MS Excel w analizach finansowych (8 godz.)
  - Zintegrowane systemy zarządzania – systemy klasy ERP (8 godz.)

 • Grono wykładowców Wyższej Szkoły Bankowej tworzą doświadczeni praktycy, czołowi eksperci w swojej dziedzinie. Każdy z prowadzonych w WSB kierunków nadzorowany jest przez merytorycznego opiekuna, który projektuje autorski program zajęć, a następnie czuwa nad jego właściwą realizacją.

  Grzegorz Olechniewicz
  Trener i doradca, realizował projekty i strategie między innymi dla firm z branż: bankowej, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej, FMCG, oraz dla firm zajmujących się przemysłem ciężkim. W opinii wielu klientów jeden z czołowych europejskich ekspertów w dziedzinie strategii i negocjacji zakupowych.
  Swoje wieloletnie doświadczenie zdobył jako Procurement Manager w Ariba Inc. oraz Project Procurement Manager dla Carrywater Group S.A. Od ponad dekady doradza firmom w zakresie strategii negocjacyjnych oraz optymalizacji przedsiębiorstw zarówno od strony procesów jak i obszarów operacyjnych.
  Twórca Polskiej Grupy Zakupowej, GO-CTR Consulting. Główny ekspert ds. strategii zarządzania w firmie GOODMAN. Prowadził wykłady w ramach Studiów Podyplomowych Zakupy w Biznesie organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, a obecnie wykładowca, konsultant merytoryczny oraz promotor na kierunku studiów podyplomowych Zakupy w Biznesie oraz Zarządzanie Projektem na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
  Współzałożyciel i członek dwóch krajowych stowarzyszeń branży zakupowej.

  Małgorzata Mrug - menedżer, trener biznesu, coach, konsultant
  Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada uprawnienia pedagogiczne do kształcenia w zakresie wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości. Podyplomowo wykształcona w zakresie psychologii zarządzania, mediacji i negocjacji oraz zarządzania wartością klienta. Ukończyła Akademię Trenera na WSB w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Certyfikowany coach ICC. Akredytowany konsultant Insights Discovery oraz Extended DISC. Trener zarządzania projektami w metodyce TenStep™. Od 16 lat aktywna zawodowo. 13 lat na stanowiskach menedżerskich.

  Zygmunt Kopacz
  Ekspert zarządzania, ze specjalizacją w obszarze Logistyki, Konsultant, kształtujący z sukcesem politykę zakupową w wielu przedsiębiorstwach na terenie Polski. Absolwent Politechniki Poznańskiej. Laureat konkursu Primus Inter Peres na najlepszego studenta R.P.. Doktorant 5 roku studiów na politechnice poznańskiej. Nauczyciel logistyki w szkole policealnej w Opalenicy. Autor kilkunastu publikacji naukowych. Wiceprezes, trener i wdrożeniowiec w firmie Open Nexus Sp. z o.o. mający na swoim koncie dziesiątki wdrożeń systemów zakupowych oraz projektów szkoleniowych i doradczych. Aktywnie współpracujący z kilkoma szkołami w Polsce;Politechniką Poznańską, Akademią Morska w Szczecinie, Wyższą Szkoła Bankową w Poznaniu.

 • Studia kierowane są do specjalistów i menedżerów wszystkich szczebli, odpowiedzialnych za projektowanie, prognozowanie, planowanie produkcji i usług, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z negocjacji, zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw.

 • Modułowy system nauczania jest propozycją dla osób, które chciałyby w świadomy sposób kierować swoim kształceniem i karierą zawodową.

  - W pierwszej kolejności realizowany jest blok wprowadzający z obszaru zarządzania lub finansów w zależności od wybranego kierunku studiów.
  - Następnie blok specjalistyczny, zawierający tematy ściśle związane z danym kierunkiem studiów.
  - Jako ostatni realizowany jest blok tematów do wyboru. Jest to 38 tematów z różnych dziedzin (finansowych, zarządczych i tzw. kompetencji miękkich) spośród których słuchacza sam wybiera tematy, które są dla niego interesujące i przydatne.

  Przy wyborze tematów do wyboru słuchacz może skorzystać z konsultacji z autorem programu lub opiekunem grupy, który pomoże dobrać tematy najbardziej odpowiednie dla każdego słuchacza indywidualnie. W ramach bloku tematów do wyboru słuchacz może zrealizować od 9 do 16 tematów w zależności od wybranego kierunku studiów. Istnieje możliwość zrealizowania większej ilości tematów niż przewiduje program studiów – wiąże się to z dodatkową opłatą. Wszystkie zajęcia realizowane są w weekendy, częstotliwość zjazdów uzależniona jest od wybranych przez słuchacza tematów.

 • Opracowanie sytuacji przedstawionej w studium przypadku oraz zaprojektowanie rozwiązania prezentowanego w trakcie obrony.

 • *Certyfikat Professional Buyer ze względu na obsługiwane przez firmę GOODMAN firmy, w dziedzinie szkoleń zakupowych i projektów doradczych, jest cenionym dokumentem poświadczającym zdobyte umiejętności w dziedzinie realizacji zakupów. Firma GOODMAN jest członkiem Polskiej Grupy Zakupowej oraz Best Practice user Group Polska (oddziału brytyjskiej organizacji szerzącej najlepsze praktyki biznesowe) stąd na certyfikacie widnieją również znaki tych organizacji.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4200 PLN

Studia o podobnej tematyce