ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY ( Studia podyplomowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej )

220 Godzin, 2 Semestr, 2 Sesja

weekendowy

język wykładowy: polskiWarszawa Nieaktualny 1800 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności do prowadzenia szkolenia pracowników oraz przeprowadzania audytu systemów zarządzania BHP. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, które to, stosownie do postanowień rozporządzeń Rady Ministrów: z dniaSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronier. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 109 poz. 704) i z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie powyższe (Dz.U.Nr 246, poz.2468) umożliwia absolwentom pełnienie funkcji specjalistów, starszych specjalistów i głównych specjalistów do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.

 • W programie studiów przewidziano również cykl wykładów i ćwiczeń oraz egzamin i wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia dla audytorów wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy.
  Program obejmuje też zagadnienia realizowane w ramach szkolenia okresowego dla pracowników służby bhp.
   
  Przedmioty:

  * Prawnej ochrona pracy –  wykład 20 godz.
  * Psychologia zarządzania – wykład 5 godz., ćwicz. 2 godz.
  * Ergonomia - wykład 6 godz., ćwicz. 2 godz.
  * Organizacja i metodyka szkolenia oraz popularyzacja bezpieczeństwa pracy – wykład 26 godz., ćwicz. 4 godz.
  * Wybrane zagadnienia technicznego bezpieczeństwa pracy – wykład 3 godz.
  * Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i ich analiza – wykład 6 godz., ćwicz. 3 godz.
  * Pierwsza pomoc przedlekarska – wykład 8 godz., ćwicz. 8 godz.
  * Ochrona przeciwpożarowa i środowiska naturalnego – wykład 7 godz., ćwicz. 3 godz.
  * Metody pracy służby BHP – wykład 4 godz., ćwicz. 2 godz.
  * Czynniki niebezpieczne, szkodliwe, uciążliwe – metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz metody ich likwidacji lub ograniczenia – wykład 24 godz.
  * Pomiary czynników szkodliwych środowiska pracy – wykład 5 godz.
  * Ocena ryzyka zawodowego – wykład 6 godz., ćwicz. 2 godz.
  * Systemy oceny zgodności i certyfikacji – wykład 4 godz., ćwicz. 2 godz.
  * Zarządzanie przedsiębiorstwem – wykład 10 godz.
  * Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (audyt) – wykład 20 godz., ćwicz. 4 godz.
  * Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – wykład 18 godz.
  * Programy komputerowe – wykład 4 godz., ćwicz. 2 godz.
  * Seminarium dyplomowe – 10 godz.
  * Inne tematy – 5 godz.

 • Bloki tematyczne przygotowane według standardów europejskich, obejmują następujące zagadnienia:

  * system prawnej ochrony pracy w Polsce, konwencje i uregulowania międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;


  * standardy dotyczące ochrony pracy i praw człowieka w Polsce i Unii Europejskiej oraz prawo i instytucje europejskie;


  * ergonomia;


  * ocena ryzyka zawodowego;


  * zagrożenia czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy i pomiary ich;


  * psychologia zarządzania;


  * zarządzanie przedsiębiorstwem, system zarządzania jakością, zarządzanie ochroną środowiska;


  * zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zintegrowane systemy zarządzania, System Evisa i inne;


  * wdrażanie i funkcjonowanie zakładowego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, dokumentacja i obowiązujące procedury, wykorzystanie programów komputerowych;


  * system oceny zgodności i certyfikacji;


  * wybrane zagadnienia z ekonomii oraz kosztów bhp;


  * organizacja, formy i metody szkolenia pracowników w zakresie bhp oraz pedagogiczne i metodologiczne aspekty wykładu;


  * seminaria dotyczące prac dyplomowych.


 • kolejnosć zgłoszeń,

 • kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wpłaty wpisowego, zdjęcia

 • 1800 PLN

 • 1800 PLN za semestr

  • 200 PLN wpisowego

Studia o podobnej tematyce