Zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

180 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 2100 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Ukończenie studiów pozwoli zdobyć wiedzę umożliwiającą wykonywanie funkcji zarządcy [managera] bezpieczeństwa informacji, w obecnym stanie prawnym, jako Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz w przyszłym rozwiązaniu Inspektora Ochrony Danych, a także udzielanie porad i konsultacji stronom trzecim.

 • 1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji
  2. Wartość informacji - Wywiad gospodarczy a funkcjonowanie przedsiębiorstw
  3. Ochrona Danych Osobowych - uwarunkowania prawne w Polsce i na Świecie
  4. Wymagania normy ISO/IEC 27001:2013
  5. Analiza ryzyka wg norm ISO 31000, ISO 27005
  6. Zapewnienie ciągłości działania organizacji
  7. Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w międzynarodowych grupach kapitałowych
  8. Nowe kierunki zagrożeń i dostępne zabezpieczenia
  9. Socjotechnika w pozyskiwaniu informacji
  10. Zarządzenia incydentami bezpieczeństwa informacji
  11. Aspekty prawne związane z incydentami bezpieczeństwa informacji
  12. Prawidłowe zabezpieczenie elektronicznych dowodów sądowych, Informatyka śledcza w bezpieczeństwie informacji
  13. Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  14. Auditowanie systemu ISO 27001 - warsztaty praktyczne

 • Małgorzata Chyż – Szczypa
  W TUV NORD Polska pracuję od lutego 2004 roku początkowo jako Administrator Biura, poprzez Specjalistę ds. handlowo-organizacyjnych, dalej jako Zastępca Kierownika Biura w Warszawie
  a od lipca 2008 r. na obecnym stanowisku Kierownik Biura TUV NORD Polska w Warszawie. Absolwenta Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Produkcji, kierunku Zarządzanie
  i Marketing – Zarządzanie Jakością. Ukończyłam studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej
  z zakresu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT, dodatkowo przebyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Negocjacje z Elementami Marketingu.
  W swojej dotychczasowej zawodowej karierze odbyłam szereg szkoleń zarówno z zakresu systemów zarządzania jak i umiejętności menadżerskich.

  Moja działalność to koncentracja na klienta, na szerzeniu kontaktów z klientami i na zawiązywaniu względnie trwałych, partnerskich relacji poprzez kreowanie wizerunku firmy na obszarze województwa mazowieckiego i podlaskiego. Istotnym narzędziem współpracy i zacieśnianiu więzi z klientami, poprzez bezpośredni kontakt, są nieodpłatne, comiesięczne spotkania dyskusyjne, zwane Czwartkami Jakości, które od samego początku regularnie organizuję, a które stały się sprawdzoną formą pomocy w rozwijaniu systemu zarządzania po certyfikacji.

  Zadania, które realizuję, firma, w której pracuję, otaczający mnie ludzie, współpracownicy, klienci nakręcają mnie i dodają mi energii. To daje mi mnóstwo satysfakcji. W dzisiejszych czasach,
  w ciągłym pędzie staram się zachować równowagę i umiar. Przede wszystkim dzięki najbliższym. Szczęściem jest to, że potrafię dzielić czas między pracą a rodziną, a chwile spędzone z córką
  i mężem są dla mnie bezcenne. A co najważniejsze, cieszą mnie drobne chwile.

 • Odpowiednio przygotowany administrator bezpieczeństwa informacji jest funkcyjnym podnoszącym poziom edukacji użytkowników przetwarzających informacje w organizacji i reprezentantem (tarczą), który zapewni każdemu podmiotowi stabilność w przypadku jakiejkolwiek kontroli uprawnionych organów.

  Oferta edukacyjna skierowana jest do:

  § kandydatów na administratorów zarządzających danymi osobowymi

  § osób wyznaczonych do wykonywania funkcji ABI

  § doradców i konsultantów

  oraz

  § kierowników jednostek organizacyjnych, ich zastępców

  § kierowników komórek organizacyjnych (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość)

  § kierowników komórek obsługi klientów (pacjentów/ studentów/lokatorów etc.)

  § kierowników i pracowników sekretariatów

  § osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych (audytorzy, Inspektorzy Ochrony Danych w przyszłości, radcy, konsultanci, współpracownicy, trenerzy)

  Studia podyplomowe mogą okazać się równocześnie ciekawym uzupełnieniem wiedzy osób pracujących w różnych organizacjach.

 • Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów specjalistycznych, ćwiczeń, konwersatoriów oraz warsztatów. Zajęcia prowadzi kadra z dużym doświadczeniem naukowym, dydaktycznym i biznesowym.

 • Zaliczenie egzaminów i praca dyplomowa.

 • Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Za dodatkową opłatą, po zdanych egzaminach, uzyskują Certyfikat Auditora wewnętrznego TÜV NORD Polska.

 • Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - jednolitych studiów magisterskich (lub równorzędnych), studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

 • - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  - 1 zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 x 45 mm),
  - dowód osobisty,
  - potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są dokonać rejestracji w wewnętrznym systemie rekrutacyjnym na stronie Centrum Studiów Podyplomowch w zakładce Rekrutacja on-line oraz dostarczyć do Centrum Studiów Podyplomowych odpowiednie dokumenty

 • 2100 PLN

Studia o podobnej tematyce