Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 3500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem Studiów Podyplomowych jest profesjonalne przygotowanie kadry menedżerskiej do efektywnego działania, tak by w sposób nowoczesny, twórczy i samodzielny potrafiła w warunkach gospodarki rynkowej zarządzać jednostkami opieki zdrowotnej, zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
  Studia przekazują wiedzę i umiejętności do sprawnego i efektywnego zarządzania firmą w warunkach tworzenia się nowego rynku usług medycznych zarówno w prywatnym jak i publicznym obszarze zmieniającego się systemu ochrony zdrowia.

  • Studia podyplomowe „ZARZĄDZANIE I FINANSE W OCHRONIE ZDROWIA” posiadają AKTUALNY CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY nadany przez STOWORZYSZENIE MENEDŻERÓW OCHRONY ZDROWIA (STOMOZ) świadczący o wysokiej jakości studiów.
  • Uczelnia jako jedna z pierwszych w Polsce, a pierwsza na Dolnym Śląsku, rozpoczęła szkolenia podyplomowe dla tej grupy kadry zarządzającej. Pierwsza edycja studiów zrealizowana została w roku akademickim 1993/94. Edycja ubiegłoroczna to już 25. wrocławska. Równocześnie realizujemy kolejne edycje w Białymstoku, gdzie dotychczas było ich 8 oraz w Opolu - 3.

 • 1. Podstawy prawne w ochronie zdrowia
  2. Podstawy organizacji i zarządzania. Strategia
  3. Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia
  4. Zagraniczne modele organizacji ochrony zdrowia
  5. Środki pomocowe UE. Pisanie projektów
  6. Samorządowa polityka zdrowotna
  7. Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych
  8. Gra decyzyjna Zarządzanie operacyjne w PL
  9. Rachunek kosztów
  10. Controlling w praktyce PL
  11. Samorząd na rynku usług zdrowotnych
  12. Budowanie wartości PL- analiza ekonomiczna
  13. Przekształcenia- warsztaty z udziałem liderów zmian
  14. Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej
  15. Zarządzanie jakością w usługach zdrowotnych. Akredytacja
  16. Biznes Plan w PL
  17. Prawo pracy
  18. Kontraktowanie świadczeń medycznych
  19. Rynek usług bankowych
  20. Zarządzanie efektywnością w zespole
  21. Podstawy rachunkowości
  22. Podstawy ekonomiki zdrowia
  23. Rynek farmaceutyczny
  24. Seminarium
  25. Test semestralny

 • Kadrę dydaktyczną studiów stanowią wieloletni pracownicy UE we Wrocławiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szkoły Wyższej Handlowej w Warszawie, w tym doświadczeni profesorowie i adiunkci , ale także praktycy mogący wykazać się szczególnymi osiągnięciami z zakresu zarządzania i finansów w ochronie zdrowia. Dodatkowo na wykłady zapraszani są specjaliści z istotnych dla systemu instytucji, np. Narodowego Funduszu Zdrowia czy Państwowej Inspekcji Pracy.

 • Uczestnikami studiów byli i mogą być osoby, które zarządzają jednostkami ochrony zdrowia lub są zatrudnione w sektorze ochrony zdrowia, a także w administracji samorządowej i rządowej, ubezpieczeniowej oraz wszyscy zainteresowani podniesieniem wiedzy i kwalifikacji w zakresie nowoczesnego zarządzania.
  Studia są też doskonałą ofertą dla tych, którzy pragną zdobyć nowy i atrakcyjny zawód.
  Oferowane studia podyplomowe jednocześnie spełniają wymogi kwalifikacyjne na stanowiska kierownicze w jednostkach opieki zdrowotnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17 maja 2000 r.

 • Szczegóły dotyczące organizacji studiów:

  Wydział Nauk Ekonomicznych
  całość studiów obejmuje ok. 16 zjazdów odbywających się w soboty i niedziele
  organizacje współpracujące: NFZ Oddział Dolnośląski, STOMOZ, PCEiA ORDO sp. z o.o.

 • obecności na zajęciach,
  egzamin końcowy, prowadzony w formie testu na zakończenie każdego semestru,
  przygotowanie i obrona pracy końcowej.

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • 3500 PLN

Studia o podobnej tematyce