Zarządzanie i Marketing

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 3600 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami zarządzania i marketingu w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm.
  Warsztatowy charakter zajęć, praktyczne ćwiczenia i symulacje decyzyjne wprowadzą słuchaczy w obszary rozwiązywania rzeczywistych problemów rynkowych wyzwalając kreatywność myślenia i działania.

 • 1. Mechanizm rynkowy z podstawami marketingu
  2. Marketing (cases study)
  3. Techniki kreatywne w marketingu
  4. Zarządzanie firmą
  5. Zarządzanie marketingowe
  6. Finanse firmy - zarządzanie
  7. Zarządzanie strategiczne
  8. Controlling w zarządzaniu firmą
  9. Podstawy rachunkowości
  10. Zarządzanie relacjami z klientem
  11. Negocjacje w biznesie
  12. Metody i techniki badań marketingowych
  13. Zarządzanie reklamą
  14. Zachowania konsumenta na rynku
  15. Marketing w Internecie i social media
  16. Marketing społecznie odpowiedzialny
  17. Marketing w administracji i organizacjach pozarządowych

 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
  w tym: Katedry Podstaw Marketingu, Katedry Badań Marketingowych, Katedry Zarządzania Marketingowego, Katedry Rachunkowości i Controllingu, Katedry Finansów, Katedry Strategii i Metod Zarządzania

 • Studia adresowane są do osób, które pragną zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania marketingowego firmą i nabyć umiejętności praktycznego posługiwania się instrumentami marketingowymi w tworzeniu strategii firmy i w budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Zapraszamy menedżerów, marketingowców, właścicieli firm oraz osoby, które planują rozpocząć karierę w pionach marketingowych firm.

 • organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych, Instytut Marketingu
  zajęcia roku akad. 2015/2016, rozpoczynają się na przełomie października/ listopada w semestrze zimowym oraz na przełomie lutego/ marca w semestrze letnim
  zajęcia są realizowane co 2 tygodnie w soboty i niedziele
  egzamin dyplomowy najczęściej odbywa się w czerwcu (dokładna data zostanie podana na początku semestru letniego)

 • Warunkiem pozytywnego ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów ( zal) i pozytywny wynik egzaminu końcowego z zakresu wiedzy przekazanej podczas zajęć
  ( zakres problemów do egzaminu będzie udostępniony słuchaczom na początku II semestru)

 • O przyjęciu decyduje kolejność zapisów na platformie internetowej.

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia (legitymacyjne)
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • 3600 PLN

Studia o podobnej tematyce