Zarządzanie i Marketing w Agrobiznesie

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 4400 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia „Zarządzanie i Marketing w Agrobiznesie” dają możliwość rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami i podmiotami w agrobiznesie. Celem studiów jest lepsze przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze specjalisty ds. organizacji i zarządzania oraz marketingu w podmiotach agrobiznesu, w tym m.in.:

  przemyśle i podmiotach handlowych zaopatrujących rolnictwo w środki produkcji rolnej,
  grupach producenckich, spółdzielniach i innych podmiotach zajmujących się produkcją rolną,
  przemyśle spożywczym oraz w podmiotach handlowych na rynku rolno-spożywczym.

  Wszechstronne przygotowanie teoretyczne i praktyczne absolwentów jest także istotne w rozwijaniu kompetencji osób prowadzących własną działalność gospodarczą w agrobiznesie. Absolwenci studiów posiadać będą szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk ekonomicznych i nauk pokrewnych, z uwzględnieniem specjalistycznych wymagań sektora agrobiznesu.

 • 1. Współczesna koncepcja agrobiznesu
  2. Marketing w agrobiznesie – zakres podmiotowy i przedmiotowy
  3. Badania marketingowe w agrobiznesie – metody, narzędzia i techniki
  4. Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz kształtowanie relacji organizacyjnych w podmiotach agrobiznesu
  5. Rachunkowość i podatki w agrobiznesie
  6. Budżetowanie przychodów i kosztów w podmiotach gospodarczych z obszaru agrobiznesu
  7. Zarządzanie jakością w agrobiznesie
  8. Doradztwo w agrobiznesie - stan aktualny i kierunki rozwoju
  9. Zarządzanie projektami z obszaru agrobiznesu
  10. Seminaria

 • Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni wykładowcy i trenerzy. Wśród prowadzących znajdują się pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu posiadający znaczny dorobek naukowo – badawczy i bogate doświadczenie w działalności szkoleniowo-doradczej na rzecz praktyki gospodarczej.

 • Studia są przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką zarządzania oraz marketingu w agrobiznesie. Program studium został tak opracowany, aby umożliwić słuchaczom bez wykształcenia i praktyki z zakresu agrobiznesu zdobycie nowych kwalifikacji. Adresatami studiów mogą być również osoby zatrudnione w podmiotach gospodarczych i instytucjach z obszaru agrobiznesu oraz absolwenci studiów rolniczych chcący rozwinąć wiedzę, umiejętności i kompetencje menadżerskie. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które mają dyplom ukończenia studiów wyższych. Kierunek bądź specjalność ukończonych studiów nie ma wpływu na przyjęcie na studia.

 • studia są organizowane na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym (posiada kategorię A i w najnowszej kompleksowej ocenie działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych został sklasyfikowany na 6 miejscu w Polsce w kategorii nauk humanistycznych i społecznych)
  zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
  słuchacze otrzymują zestaw materiałów szkoleniowych dostosowany do tematyki wykładów i ćwiczeń

 • Warunkiem pozytywnego ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz przygotowanie i obrona pracy końcowej.

 • Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • O przyjęciu na studia decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń.

 • 4400 PLN

Studia o podobnej tematyce