Zarządzanie jakością

300 Godzin, 2 Semestr, 4 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dzienny

język wykładowy: polskiZamość Nieaktualny 1350 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym, usługowym oraz jednostce służby zdrowia lub administracji publicznej. Mają przygotować uczestników do budowy, wdrażania, oceny, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania jakością według międzynarodowych standardów. Kształcenie jest realizowane według nowoczesnego modelu zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o jakość, środowisko, technologię i bezpieczeństwo. Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej oraz wszystkich osób, które chcą świadomie wpływać na procesy zarządzania przedsiębiorstwem.

 • • Podstawy zarządzania jakością
  • Zarządzanie strategiczne
  • Metody i techniki zarządzania jakością
  • Zarządzanie jakością w oparciu o normy ISO serii 9000
  • Dokumentacja systemu zarządzania jakością
  • Regulacje prawne w zakresie jakości
  • Techniki kreatywności, motywacji i prezentacji
  • Auditowanie systemu jakości
  • Ekonomika jakości
  • Metody projektowania jakości: QFD i FMEA
  • Sterowanie jakością
  • Certyfikacja i akredytacja
  • Zarządzanie projektem
  • Zarządzanie technologią
  • TQM
  • Zarządzanie bezpieczeństwem
  • Zarządzanie środowiskiem
  • Prawodawstwo w zakresie żywności
  • Wprowadzenie do HACCP, GMP, GHP
  • HACCP
  • Seminarium dyplomowe

 • Studia podyplomowe Zarządzanie jakością adresowane są do absolwentów różnych kierunków i specjalności studiów, posiadających dyplomy ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich, a przede wszystkim do:
  pracowników przedsiębiorstw i instytucji, zajmujących się problematyka jakości (SANEPID, WIS)
  pracowników instytucji rządowych i samorządowych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, w których kompetencjach znajduje się problematyka jakości oraz do wszystkich osób działających w sferze jakości.

 • 1. Internetowa rejestracja kandydata
  2. Złożenie kompletu dokumentów w dziekanacie uczelni

 • • Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • 2 fotografie

 • 1350 PLN

 • 1350 PLN za semestr

Studia o podobnej tematyce