Zarządzanie kadrami

190 Godzin, 2 Semestr, 4 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dzienny

język wykładowy: polskiZamość Nieaktualny 1200 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnego podejścia do procesu zarządzania kadrami w organizacjach.

 • Znaczenie kapitału ludzkiego w gospodarce
  Budowa potencjału społecznego organizacji
  Rozwój pracowników
  Metody i techniki kształtowania zachowań organizacyjnych
  Zarządzanie funkcją personalną
  Społeczne aspekty ZZL
  Psychologia menedżera
  Prawne aspekty zatrudnienia
  Zarządzanie samym sobą
  Seminarium dyplomowe

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

 • Adresatami studiów podyplomowych są osoby posiadające wykształcenie wyższe, które są odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie lub zamierzają podjąć pracę w działach personalnych oraz na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach i na różnych szczeblach administracji
  - Absolwenci uczelni wyższych;
  - Pracownicy administracji;
  - Pracownicy oraz kadra kierownicza przedsiębiorstw.

 • kolejnosć zgłoszeń,

 • podanie, odpis dyplomu ukończenia studiów, zdjęcia, ksero dowodu osobistego

 • 1200 PLN

 • 1200 PLN za semestr

Studia o podobnej tematyce