Zarządzanie nieruchomościami publicznymi - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa

200 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4350 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zarządzania nieruchomościami publicznymi.

 • Program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

  -Podstawy wiedzy z zakresu prawa
  -Podstawy wiedzy ekonomicznej
  -Gospodarka nieruchomościami
  -Zasady prowadzenia inwestycji Skarbu Państwa
  -Podstawy wiedzy technicznej
  -Bezpieczeństwo
  -Zarządzanie nieruchomościami publicznymi
  -Umiejętności interdyscyplinarne

 • Studia adresowane są do wszystkich osób, które mają ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) i zajmują się zarządzaniem nieruchomościami publicznymi lub planują zarządzać nieruchomościami publicznymi.

 • Studia trwają dwa semestry. Zajęcia w ramach studiów odbywają się 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele w godz. 9:00- 16:10

 • Warunkiem ukończenia Studiów jest przygotowanie pracy dyplomowej i jej pozytywna ocena a także uzyskanie zaliczeń z pozostałych zajęć.

 • według kolejności zgłoszeń,

 • -podanie o przyjęcie na studia
  -kwestionariusz osobowy
  -zgłoszenie na studia pobierz
  -odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni
  -ksero dowodu osobistego
  -2 fotografie
  -dowód wpłaty wpisowego
  -podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

 • 4350 PLN

Studia o podobnej tematyce