Zarządzanie Procesami Kontroli - studia podyplomowe organizowane przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa

192 Godzin, 2 Semestr, 2 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dzienny

język wykładowy: polskiWarszawa Nieaktualny 4250 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy lub pogłębienie ich wiedzy z zakresu zarządzania i kontroli.

 • Program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

  Audyt i kontrola w strukturze systemu administracyjnego państwa
  Zarządzanie procesami
  Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji publicznej
  Zarządzanie realizacją kluczowych procesów kontroli
  Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej państwa w kontekście towarzyszących ryzyk

 • Zajęcia w ramach studiów prowadzą pracownicy naukowi wyższych uczelni, biegli rewidenci, pracownicy administracji publicznej.

 • Studia adresowane są do wszystkich osób, które mają ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) i zajmują się zarządzaniem i kontrolą.

 • Audyt i kontrola w strukturze systemu administracyjnego państwa


  Zarządzanie procesami


  Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji publicznej


  Zarządzanie realizacją kluczowych procesów kontroli


  Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej państwa w kontekście towarzyszących ryzyk

 • Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego obejmującego prezentację pracy (5-10 minut) oraz następujących po prezentacji pytań dotyczących pracy.

 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych

 • kolejnosć zgłoszeń,

 • podanie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wpłaty wpisowego, zdjęcia, CV, podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

 • 4250 PLN

 • 2125 PLN za semestr

  • 175 PLN wpisowego

Studia o podobnej tematyce