Zarządzanie projektami IT

188 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 5400 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Projekty informatyczne, niezależnie od tego czy są to rozległe przedsięwzięcia integracji systemów, budowy infrastruktury czy też niewielkie projekty programistyczne (np. w formie start-up’ów), stanowią wyjątkowe wyzwanie dla kierownika ze względu na duże zróżnicowanie oczekiwań interesariuszy, ich wiedzy technicznej oraz samo zaawansowanie technologiczne przedsięwzięć. Stąd niezwykle ważne jest wyposażenie kierownika projektu w wiedzę dotyczącą kluczowych czynników sukcesu oraz zagrożeń związanych z prowadzeniem projektów informatycznych, strategii i technik skutecznego kierowania projektami informatycznymi sprawdzonych w praktyce i przekazywanych przez osoby mające doświadczenie w tej dziedzinie. Wykładom towarzyszą ćwiczenia z zastosowania nabytych umiejętności w praktyce, które to umiejętności, w kolejnym kroku, słuchacze wykorzystują w ramach warsztatu przy realizowanych projektach. Program stworzony przy udziale Project Management Institute (PMI®) Poland Chapter, w zgodności z uznanymi globalnymi standardami w zakresie zarządzania projektami.

 • ZAGADNIENIA OGÓLNE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI IT (44 godz.)

  - Podstawy projektów informatycznych (12 godz.)
  - Zarządzanie projektami IT w organizacji (16 godz.)
  - Przegląd standardów i metodyk stosowanych w zarządzaniu projektami IT (8 godz.)
  - Przygotowanie do rozpoczęcia projektu (8 godz.)

  ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM OD FAZY PLANOWANIA DO ZAKOŃCZENIA (72 godz.)

  - Planowanie w projekcie informatycznym (16 godz.)
  - przygotowanie planu zarządzania projektem, zarządzanie zakresem: zbieranie i formułowanie wymagań klienta, formułowanie wymagań funkcjonalnych i technicznych, metody zbierania wymagań i metodyka identyfikowalności wymagań,
  - przygotowanie struktury podziału pracy (WBS – Work Breakdown Structure)
  - szacowanie czasu trwania projektu
  - techniki estymacji parametrów projektu i budowy harmonogramu (Critical Path, PERT), techniki optymalizacji harmonogramu (Fast Tracking, Crashing), szacowanie kosztów projektu / produktu, określenie budżetu, planowanie kontroli jakości i zapewnienia jakości w projekcie IT
  - alokacja i szacowanie zasobów w projekcie IT
  - przygotowanie harmonogramu, wykres Gantt’a
  - techniki bilansowania zasobów
  - ćwiczenia: plan zarządzania projektem, zbieranie, weryfikacja i właściwe zarządzanie wymaganiami przygotowanie WBS, wyznaczanie ścieżki krytycznej i pozostałych parametrów projektu, budowa harmonogramu i wyznaczanie budżetu
  - wykorzystanie MS Project
  - Organizacja pracy i procesy wykonawcze w projekcie IT (16 godz.)
  - Zarządzanie ryzykiem w projekcie (16 godz.)
  - Zarządzanie zmianą w projekcie informatycznym (8 godz.)
  - Monitoring, kontrola i zamknięcie projektu informatycznego (16 godz.)

  ZAGADNIENIA ROZSZERZONE (44 godz.)

  - Projektowe aspekty informatyki w organizacji (12 godz.)
  - Metody zwinne w przedsięwzięciach informatycznych (16 godz.)
  - Zarządzanie zespołem (8 godz.)
  - Przywództwo w zarządzaniu projektem informatycznym (8 godz.)

  PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM (28 godz.)
  W ramach warsztatów słuchacze prowadzić będą projekt IT poprzez wszystkie fazy cyklu życia projektu, w trakcie trwania całych studiów, przy wsparciu opiekuna:

  - wykorzystanie narzędzi wsparcia (MS Project) przez cały okres trwania projektu
  - zespoły 4-5-osobowe realizujące projekt informatyczny
  - rotacyjna rola kierownika projektu w zespole
  - symulacja zmiennych warunków projektowych (np. ryzyka, wymuszona zmiana zakresu).

  Unikalnym aspektem warsztatu jest symulacja rzeczywistego otoczenia biznesowego, zmuszająca uczestników do aktywnego podejmowania decyzji z wykorzystaniem nabytych umiejętności, a prowadzony projekt i podjęte akcje są podstawą do przygotowania pracy zaliczeniowej.

 • Prowadzący to certyfikowani kierownicy projektów, programów i biur zarządzania projektami, z wieloletnim doświadczeniem w branży ICT oraz praktycy sektora IT i telekomunikacji i członkowie PMI Poland Chapter, jak:

  Jacek Frankowski
  Ekspert ds. R&D, kierownik projektów i programów w Orange Labs, Orange Polska, szkoleniowiec i coach. Odpowiada za portfel projektów ICT (w ramach programów UE, oraz dla grupy Orange) o zasięgu międzynarodowym w takich obszarach jak rozwiązania mobilne czy Cloud computing. Posiada 15 lat doświadczenia w branży ICT, 10 lat w zakresie zarządzania projektami, od wdrożeń systemów ERP, poprzez projekty UE aż po innowacyjne rozwiązania mobilne prowadzone z wykorzystaniem metodyk zwinnych (Agile). W-ce dyrektor ds. edukacji i rozwoju Project Management Institute Poland Chapter, oddział Poznań. Absolwent informatyki na Politechnice Poznańskiej, doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, certyfikowany Project Management Professional (PMP®)

  Wojciech Dymowski
  Konsultant Zarządzający w firmie doradztwa IT (www.itti.com.pl), odpowiedzialny za pracę zespołu konsultantów i kierowników projektów oraz Dyrektor Zarządzający PMI Poland Chapter Oddział Poznań. Posiada uznane na świecie certyfikaty zawodowe (Project Management Professional - PMP®) oraz programami (Managing Successful Programmes Practitioner). Ponad 7-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w środowisku złożonym (różne kultury, języki, rodzaje organizacji) oraz w innowacyjnych projektach R&D.
  Specjalność: zarządzanie zakresem, współpraca z klientem i reprezentowanie klienta w projekcie IT komunikacja, wspieranie rozwiązywania problemów kierowników projektów w projektach trudnych.

  Michał Rączka,
  Kierownik IT Governance i AgilePMO w Grupie Allegro, Asesor konkursu na najlepszy projekt roku w ramach PMI i IPMA. Członek Zarządu PMI Poland Chapter. Wprowadza myślenie systemowe i zmiany w organizacji pracy biznesu i IT. Pasjonat i ewangelista agile oraz zastosowania lean w zarządzaniu projektami. Doświadczenia zebrał przy pracy dla firm: Flextronics, Ericsson, Nortel, Avaya; Grupa Allegro, MAN, IDG. Wśród kluczowych kwalifikacji wymienia: Agile Project Management – Scrum, Kanban, DSDM, Lean, Zarządzanie projektem i programem, Zarządzanie portfelem projektów, Dojrzałość projektowa OPM3

  Tomasz Grochowski
  specjalizuje się w zarządzaniu projektami z branży technologii i usług informatycznych. Członek Poland Chapter w Project Management Institute. Współpracował z takimi firmami jak: GlaxoSmithKline, Akquinet Eurosoft, DGA SA, Nivea Polska SA, Imperial Tobacco Polska SA.

 • Studia pozwalają zapoznać się z wymaganiami stawianymi kandydatom w procesie certyfikacji w zakresie globalnych standardów zarządzania projektami. W planach jest ubieganie się o akredytację przez PMI®. Studia adresowane są do osób prowadzących bądź planujących prowadzić projekty informatyczne w organizacji – nie jest wymagana żadna wiedza w dziedzinie zarządzania projektami,wskazane jest, choć nie wymagane, posiadanie ogólnej wiedzy informatycznej. Program studiów będzie z pewnością pomocny dla osób przygotowujących się do certyfikacji Certified Associate in Project Management (CAPM®), Project Management Professional (PMP®) i PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP®) przez Project Management Institute (PMI®).

 • Do wyboru:

  Studia tradycyjne:
  To najbardziej popularny sposób studiowania:

  - wszystkie zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (w uczelni)
  - studia trwają 9-10 miesięcy
  - zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w weekendy (piątki od godz. 16:00 do 21:00, soboty i niedziele w godz. 9:00 -16:00)
  - zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem

  Studia modułowe:
  Modułowy system nauczania jest propozycją dla osób, które chciałyby w świadomy sposób kierować swoim kształceniem i karierą zawodową.

  - W pierwszej kolejności realizowany jest blok wprowadzający z obszaru zarządzania lub finansów w zależności od wybranego kierunku studiów.
  - Następnie blok specjalistyczny, zawierający tematy ściśle związane z danym kierunkiem studiów.
  - Jako ostatni realizowany jest blok tematów do wyboru. Jest to 38 tematów z różnych dziedzin (finansowych, zarządczych i tzw. kompetencji miękkich) spośród których słuchacza sam wybiera tematy, które są dla niego interesujące i przydatne.

  Przy wyborze tematów do wyboru słuchacz może skorzystać z konsultacji z autorem programu lub opiekunem grupy, który pomoże dobrać tematy najbardziej odpowiednie dla każdego słuchacza indywidualnie. W ramach bloku tematów do wyboru słuchacz może zrealizować od 9 do 16 tematów w zależności od wybranego kierunku studiów. Istnieje możliwość zrealizowania większej ilości tematów niż przewiduje program studiów – wiąże się to z dodatkową opłatą. Wszystkie zajęcia realizowane są w weekendy, częstotliwość zjazdów uzależniona jest od wybranych przez słuchacza tematów.

 • Projekt realizowany w zespołach. Test. Obrona projektu.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 5400 PLN

Studia o podobnej tematyce