Zarządzanie Projektami - Kompetencje Project Managera (Microsoft MS Project Certificate)

177 Godzin, 2 Semestr, 0 Sesja

weekendowy

język wykładowy: polskiWrocław Nieaktualny 3800 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Aktualna i pełna oferta znajduje się na naszej stronie internetowej:

  www.podyplomowe.ue.wroc.pl  Zapraszamy również na:

  https://www.facebook.com/szkoleniauewroclaw  Studia kierowane są do osób, które chcą zdobyć i usystematyzować wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy project managera. Uczestnicy zajęć otrzymują kompleksową wiedzę dotyczącą planowania, organizowania i realizacji projektów, z uwzględnieniem najważniejszych metodyk zarządzania projektami oraz innych aspektów ich realizacji, takich jak budżetowanie i controlling projektu, analiza ekonomiczna projektu i zarządzanie ryzykiem. W trakcie zajęć rozwijane są również umiejętności kierowania zespołem projektowym, takie jak organizacja pracy zespołu projektowego, przywództwo i motywowanie członków zespołu oraz komunikacja interpersonalna. Szczególny nacisk położony jest na przekazanie słuchaczom instrumentów zarządzania projektami, w tym narzędzi informatycznych. Studia prowadzone są we współpracy z Centrum Innowacji ProLearning®, certyfikowanym partnerem firmy Microsoft®. Po zakończeniu studiów słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia studiów oraz certyfikat firmy Microsoft®, potwierdzający udział w szkoleniu w zakresie pakietu MS Project. Zajęcia prowadzone są w głównej mierze w formie warsztatowej, z dużym naciskiem na stronę praktyczną pracy project managera. • 1. Podstawy zarządzania projektami 4
  2. Planowanie i harmonogramowanie projektów 8
  3. Metodyka PMI 8
  4. Metodyka PRINCE2 8
  5. Informatyczne wspomaganie zarządzania projektami (Microsoft® MS Project Certificate) 16
  6. Zwinne metodyki zarządzania projektami (manifest AGILE, metodyka SCRUM) 6
  7. Biblioteka ITIL® 4
  8. Metodyka KANBAN w zarządzaniu projektami 6
  9. Ekonomiczno-finansowa analiza opłacalności projektu 4
  10. Budżetowanie i controlling projektu 4
  11. Analiza ryzyk w zarządzaniu projektami 4
  12. Najlepsze praktyki w zarządzaniu projektami (tips & tricks) 8
  13. Motywowanie w zespole projektowym 6
  14. Skuteczna komunikacja w zespole projektowym 4
  15. Wywieranie wpływu na ludzi w pracy project managera 6
  16. Kształtowanie kompetencji negocjacyjnych project managera 8
  17. Przywództwo w zespole projektowym 4
  18. Zarządzanie konfliktem w zespole projektowym 8
  19. Kierowanie wirtualnymi zespołami projektowymi 8
  20. Gra symulacyjna „Zarządzanie projektem” 8
  21. Podstawy zarządzania 12
  22. Kultura organizacyjna w zarządzaniu projektami 6
  23. Budowanie skutecznego zespołu projektowego 4
  24. Współpraca międzyorganizacyjna w realizacji projektów 4
  25. Struktury macierzowe w zarządzaniu projektami 4
  26. Seminarium 12
  27. Obrona pracy końcowej 3

 • Studia kierowane są do osób, które chcą zdobyć i usystematyzować wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy project managera. Z uwagi na układ programowy, uczestnikami mogą być osoby, które chcą poszerzyć swoje umiejętności, jak i te, które nie miały wcześniej kontaktu z pracą project managera.

 • kolejnosć zgłoszeń,

 • podanie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wpłaty wpisowego, zdjęcia, Kserokopia dowodu osobistego

 • 3800 PLN

Studia o podobnej tematyce