Zarządzanie Wiedzą i Talentami w Zespołach

170 Godzin, 2 Semestr, 1 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dzienny

język wykładowy: polskiWarszawa Nieaktualny 5000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia umożliwiają:

  Collegium Civitas zaprasza na studia podyplomowe z zarządzania wiedzą i talentami w zespołach menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania, pracowników HR oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Studia w Collegium Civitas pozwolą podnieść kompetencje z zakresu zarządzania potencjałem intelektualnym firmy, tak aby stanowił on o sile i przewadze konkurencyjnej firmy. Program dostarczy wiedzy i umiejętności o nowoczesnych rozwiązaniach organizacyjnych oraz technikach i narzędziach pracy wspierających menedżerów w realizacji strategii firmy i ich sukcesów zawodowych.

  Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu jak:

  motywować zespoły i budować zaufanie do kadry kierowniczej,
  podejmowania decyzji aby sprostać bieżącym i strategicznym wyzwaniom organizacji,
  niwelować różnice w standardzie zarządzania zespołami w firmie,
  interpretować procesy zachodzące w firmie i jej otoczeniu,
  zwiększać konkurencyjność firmy dzięki kompetencjom kadry kierowniczej i pracowników,
  stymulować procesy rozwoju, innowacyjności i kreatywności wśród pracowników,
  przełożyć znajomość technik i narzędzi nowoczesnego zarządzania na efektywność wymierne wyniki działalności w krótkiej i długiej perspektywie funkcjonowania firmy.

 • I. Zbuduj swój business acumen
  1. Strategie i modele biznesowe działalności firm a zarządzanie ludźmi.
  2. Metodologiczne aspekty kultury organizacyjnej – psychologia społeczna a standardy organizacji pracy.
  3. Zarządzanie procesami i projektami.
  4. Facylitacja – nowoczesne narzędzie zarządzania zmianami w firmie.
  5. Zarządzanie wiedzą a kapitał intelektualny firmy.

  II. Skuteczny lider – zarządzanie zespołami i motywowanie pracowników
  1. Rozwój menedżerów i liderów. Efektywność osobista – rozwój potencjału menedżerskiego. Zarządzanie marką osobistą.
  2. Menedżer trenerem – rozwój pracowników jako strategiczne narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej.
  3. Zarządzanie zespołem – efektywne techniki motywowania ludzi i osiągania wspólnych celów.
  4. Menedżer coachem – coaching w kulturze organizacyjnej firmy i rozwoju pracowników.
  5. Mentoring – uczeń i mistrz – wdrożenia – najlepsze praktyki.

  III. HR Business Partner
  1. HR BP – kto to jest – rola i zadania dla organizacji – specyfika działań HR BP w firmach z różnych sektorów gospodarczych.
  2. HR BP w centrach usług wspólnych.
  3. Rekrutacja i dobór pracowników – Web 2.0 i employer branding.
  4. Zarządzanie talentami – najlepsze praktyki – koszty i korzyści.
  5. Zarządzanie różnorodnością – socjalizacja i adaptacja pracowników.

  IV. Narzędziownia menedżera
  1. Modele systemów wynagradzania i motywacji – proces tworzenia optymalnego systemu wynagradzania.
  2. Systemy ocen pracowniczych.
  3. Globalne zarządzanie personelem – integracja systemów zzl w procesie fuzji i przejęć.
  4. Modelowanie i ocena kompetencji.
  5. Kluczowe zagadnienia prawne – niezbędnik menedżera – powiązania Kodeksów pracy, cywilnego i spółek handlowych.

 • Kierownikiem studiów jest Ryszard Michalczyk – absolwent SGPiS (obecnie SGH) oraz studiów doktoranckich na kierunku Zarządzanie Pracą w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych oraz Ubezpieczeń Społecznych na SGH. Członek zarządów i rad nadzorczych spółek o różnycm statusie organizacyjno-prawnym, z różnych sektorów gospodarczych. Od 18 lat dyrektor w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (sektor finansowy, energetyczny, chemiczny, marketingu interaktywnego, IT). Od maja 2001 do czerwca 2005 roku był prezesem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami i członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Personelem. Współzałożyciel stowarzyszenia Klub Lidera ZZL oraz Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą. Autor wielu artykułów i współautor książek z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

  Zajęcia prowadzić będą między innymi: prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński, dr Magdalena Łużniak-Piecha, Ryszard Michalczyk, Marek Prujszczyk, Joanna Szybisz (dyrektor ds. personalnych w Saint-Gobain Dystrybucja Budowlana), Dominika Staniewicz (ekspert BCC - członek Komisji Trójstronnej), Marcin Fidecki (PwC), Beata Stola (UPC - członek zarządu), Jacek Wieczorek, Grzegorz Turniak, Joanna Malinowska-Parzydło (dyrektor personalny Grupy TVN), Izabela Markiewicz (właściciel CCIQ, Cross-Cultural Consulting), Jolanta Marszewska (trener, mediator, członek międzynarodowego stowarzyszenia facilitatorów IAF), Tina Sobocińska (Schneider Electric Polska Sp. z o.o.), dr Krzysztof Walczak.

 • Program studiów adresowany jest do przedsiębiorców, menedżerów oraz specjalistów HR i HR BP, którzy chcą:

  wzmacniać własne umiejętności kierownicze lub aspirują do pełnienia tych funkcji,
  poznać i doskonalić kompetencje menedżerskie, ucząc się od najlepszych,
  zarządzać potencjałem intelektualnym firmy i wiedzą,
  poznać praktyczne rozwiązania, narzędzia i techniki skutecznego zarządzania i osiągania celów organizacyjnych oraz indywidualnych.

 • Słuchacze dowiedzą się m.in. jak:

  motywować zespoły i budować zaufanie do kadry kierowniczej,


  podejmować decyzje, aby sprostać bieżącym i strategicznym wyzwaniom organizacji,


  niwelować różnice w standardzie zarządzania zespołami w firmie,


  interpretować procesy zachodzące w firmie i jej otoczeniu,


  zwiększać konkurencyjność firmy dzięki kompetencjom kadry kierowniczej i pracowników,


  stymulować procesy rozwoju, innowacyjności i kreatywności wśród pracowników,


  przełożyć znajomość technik i narzędzi nowoczesnego zarządzania na efektywność i wymierne wyniki działalności w krótkiej i długiej perspektywie funkcjonowania firmy.

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 • kolejnosć zgłoszeń, rozmowa kwalifikacyjna,

 • odpis dyplomu ukończenia studiów, zdjęcia, CV, kserokopia awersu i rewersu dowodu osobistego, list motywacyjny,podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia, dowód wpłaty opłaty kwalifikacyjnej

 • 5000 PLN

 • 3750 PLN za semestr

  • 100 PLN opłata kwalifikacyjna

Studia o podobnej tematyce