Zarządzanie zasobami ludzkimi

0 Godzin, 2 Semestr, 0 Sesja

weekendowy

język wykładowy: polskiWarszawa Nieaktualny 2200 PLN
Warszawa Nieaktualny 2200 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest zdobycie przez uczestników teoretycznej wiedzy i aplikowalnych umiejętności z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi i dziedzin pokrewnych, które pozwolą na tworzenie w firmie nowoczesnej funkcji personalnej i umacnianie znaczenia działu personalnego.

 • Na program studiów składają się następujące przedmioty:
  * Polityka personalna i strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
  * Analiza i opis stanowiska pracy. Profile kompetencji zawodowych
  * Planowanie zatrudnienia
  * Proces rekrutacji i selekcji
  *Rozwijanie potencjału ludzkiego
  * Strategia szkoleniowa firmy
  * Tworzenie systemów motywowania
  * Zakładowy system płac. Projektowanie i przykłady z praktyki
  * Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
  * System ocen pracowników. Funkcje i założenia
  * Wybrane elementy prawa pracy
  * Rynek pracy a koszty pracy
  * Doradztwo zawodowe
  * Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą i talentami
  * Zarządzanie pokoleniami w zarządzaniu różnorodnością
  * Zarządzanie międzykulturowe
  * Nowoczesne systemy informatyczne wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi
  * Kształtowanie kompetencji menedżerskich
  * Etyczne aspekty kierowania ludźmi
  * Wprowadzanie zmian w organizacji
  * Seminarium dyplomowe

 • Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści – kierownicy działów kadr i płac oraz spraw socjalnych zarówno dużych instytucji publicznych, jak i firm prywatnych, trenerzy, psychologowie biznesu, prawnicy, a także pracownicy naukowo-dydaktyczni renomowanych warszawskich uczelni, autorzy wielu ciekawych, nowatorskich publikacji i wystąpień o tematyce będącej przedmiotem studiów.

  * Opiekunem merytorycznym studiów jest dr Beata Chmielewiec.

 • Studia skierowane są do osób pragnących zdobyć, ugruntować bądź pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz poznać najnowsze trendy w tym obszarze, tj.:


  * kadra kierownicza wszystkich szczebli,


  * pracownicy działów personalnych,


  * osoby aspirujące do objęcia stanowisk w działach personalnych,


  * szkoleniowcy,


  * doradcy zawodowi,


  * osoby prowadzące działalność gospodarczą,


  * absolwenci wyższych uczelni zainteresowani nowoczesnymi metodami gospodarowania kadrami.


 • Rejestracja on-line w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

  dane do podstrony o rekrutacji: kolejnosć zgłoszeń,

 • podanie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wpłaty wpisowego, zdjęcia, kserokopia dowodu osobistego

 • 2200 PLN

 • 2200 PLN za semestr

Studia o podobnej tematyce