Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: HR biznes partner (studia modułowe)

174 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 4700 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Program jest propozycją profesjonalnego rozwoju, poszukiwanych na rynku pracy kompetencji menedżerskich o charakterze strategicznym w zarządzaniu kapitałem ludzkim.

 • I. Blok wprowadzający (8 godz.)

  - Globalizacja - mega trendy w zarządzaniu (8 godz.)

  II. Blok specjalistyczny (78 godz.)

  - HR Biznes Partner - nowe role menedżerów HR w organizacjach przyszłości (8 godz.)
  - Zarządzanie ciągłością procesów HR (8 godz.)
  - Analiza strategiczna w procesach projektowania zmian (12 godz.)
  - Tworzenie wartości przez działy HR (8 godz.)
  - Zarządzanie systemem komunikacji wewnętrznej w procesach HR (8 godz.)
  - Controling personalny - kompetencje narzędzia , korzyści (8 godz.)
  - Zrównoważona Karta Wyników(Balance Score-Card) w zarządzaniu kapitałem ludzkim (12 godz.)
  - Zarządzanie ryzykiem i niewiadomym w procesach HR (8 godz.)
  - Seminarium dyplomowe (6 godz.)

  III. Blok tematów do wyboru (88 godz.)

  W ramach realizowanego programu słuchacz wybiera 11 tematów spośród niżej podanych:

  - Analiza rynku (8 godz.)
  - Aspekty prawne – prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.)
  - Biznesplan (8 godz.)
  - Budżetowanie i źródła finansowania (8 godz.)
  - Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (struktury organizacyjne, zarządzanie strategiczne, zarządzanie operacyjne, odpowiedzialność) (8 godz.)
  - Innowacje w organizacji (8 godz.)
  - Konflikt w organizacji (8 godz.)
  - Komunikacja w biznesie (8 godz.)
  - Kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji (8 godz.)
  - Modele biznesowe (8 godz.)
  - Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.)
  - Ochrona danych osobowych (8 godz.)
  - Organizacja pracy menedżera (8 godz.)
  - Projektowanie ścieżek kariery zawodowej, zarządzanie talentami (8 godz.)
  - Strategie marketingowe (8 godz.)
  - Techniki prezentacji (8 godz.)
  - Ubezpieczenia społeczne (8 godz.)
  - Wartość firmy (8 godz.)
  - Zarządzanie efektywnym zespołem i pracownikiem (8 godz.)
  - Zarządzanie międzykulturowe (8 godz.)
  - Zarządzanie projektem (8 godz.)
  - Zarządzanie przez cele MBO (8 godz.)
  - Zarządzanie zmianą (8 godz.)
  - Analiza fundamentalna i techniczna (8 godz.)
  - Analiza źródeł i kosztów finansowania działalności gospodarczej (8 godz.)
  - Finanse behawioralne (8 godz.)
  - Fuzje i przejęcia (8 godz.)
  - Ocena wyników przedsiębiorstwa (8 godz.)
  - Rachunkowość zarządcza dla początkujących (8 godz.)
  - Sprawozdawczość finansowa (8 godz.)
  - Zagrożenie kontynuowania działalności gospodarczej (8 godz.)
  - Zarządzanie kapitałem pracującym (8 godz.)
  - Zastosowanie MS Excel w analizach finansowych (8 godz.)
  - Zintegrowane systemy zarządzania – systemy klasy ERP (8 godz.)

 • Hanna Arend
  psycholog osobowości, filozof, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, terapeutka, szkoleniowiec z doświadczeniem akademickim,; 2004/2005 – wicedyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi, obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych z tzw. miękkich umiejętności psychologicznych między innymi dla kadry kierowniczej SKOK, Telekomunikacji Polskiej S.A., Zakładów Karnych, pracowników socjalnych, policjantów, pracowników oświaty i służby zdrowia. Współpracowała z firmami: Altkom Akademia S.A. w W-wie, ECORYS, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Założycielka i przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Psychologicznej „Nadzieja”.

  Krzysztof Kotapski
  właściciel MPS KT&CG członek zarządu MPS Group (Międzynarodowa Grupa Szkoleniowa), ukończył AE w Poznaniu, Specjalizacja UE Warszawa, Instytut Blancharda (Coaching Przywódczy) , Instytut Voss+Partner (Master of Science In Executive Leadershipi i Akademia Trenerów), Akademia Zarządzania Projektami Porche Instytut, Szkoła Negocjatorów Biznesowych. Ma ukończonych ponad 60 kursów i szkoleń z obszary zarządzania, mediacji, komunikacji, negocjacji, lean), od 20 lat w biznesie konsultingowo – szkoleniowym, od 17 lat wykładowca akademicki, ma za sobą 20 tys. udokumentowanych godzin szkoleniowych i doradczych, ponad 1200 godzin coachingu menedżerskiego, ponad 1000 firm skorzystało z jego usług, jako jedyny w Polsce realizuje projekty HPO - HIGH PERFORMANCE ORGANIZATION, Standard Kompetencji Menedżerskich, Przywództwo Rentierskie. Był pierwszym polskim trenerem, który zaczął w 1996 r. realizować światowe bestsellery szkoleniowe z tematów Przywództwa i rozwoju Trenerów.

  Arkadiusz Nawrocki
  trener, praktyk w zakresie zarządzania zespołami w oparciu o nowoczesny HR. Działalność trenerska poprzedzona doświadczeniem menedżerskim w branży telekomunikacyjnej. Realizacja projektów szkoleniowych dla kadry managementu m. in. COMARCH, ENEA, TPSA. Opinia trenera charyzmatycznego, cenionego za przenikliwość i umiejętność proponowania praktycznych rozwiązań idealnie dostosowanych do potrzeb beneficjantów. Obecnie właściciel firmy doradztwa HR współpracujący z angielską firmą 1MM. Prywatnie - zapalony podróżnik z marzeniami.

 • Program skierowany jest do menedżerów praktyków w dziedzinie Zarządzania Zasobami Ludzkimi z doświadczeniem zawodowym, będącym rzetelnym fundamentem dla nowych kompetencji i wyzwań rozwojowych. Dedykowany osobom przygotowującym się lub pełniących obecnie role HR Biznes Partnera na strategicznych poziomach zarządzania w organizacjach.

 • Studia modułowe
  Modułowy system nauczania jest propozycją dla osób, które chciałyby w świadomy sposób kierować swoim kształceniem i karierą zawodową.

  - W pierwszej kolejności realizowany jest blok wprowadzający z obszaru zarządzania lub finansów w zależności od wybranego kierunku studiów.
  - Następnie blok specjalistyczny, zawierający tematy ściśle związane z danym kierunkiem studiów.
  - Jako ostatni realizowany jest blok tematów do wyboru. Jest to 38 tematów z różnych dziedzin (finansowych, zarządczych i tzw. kompetencji miękkich) spośród których słuchacza sam wybiera tematy, które są dla niego interesujące i przydatne.

  Przy wyborze tematów do wyboru słuchacz może skorzystać z konsultacji z autorem programu lub opiekunem grupy, który pomoże dobrać tematy najbardziej odpowiednie dla każdego słuchacza indywidualnie. W ramach bloku tematów do wyboru słuchacz może zrealizować od 9 do 16 tematów w zależności od wybranego kierunku studiów. Istnieje możliwość zrealizowania większej ilości tematów niż przewiduje program studiów – wiąże się to z dodatkową opłatą. Wszystkie zajęcia realizowane są w weekendy, częstotliwość zjazdów uzależniona jest od wybranych przez słuchacza tematów.

 • Projekt, test, obrona projektu.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4700 PLN

Studia o podobnej tematyce