Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds.HR (studia modułowe)

174 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 4900 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem programu jest rzetelny proces przygotowania przyszłych specjalistów w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkim, w oparciu o najlepsze doświadczenia i kompetencje oraz dobre praktyki w tej dziedzinie zarządzania.

 • I. BLOK WPROWADZAJĄCY (8 godz.)

  - Globalizacja, mega trendy w zarządzaniu (8 godz.)

  II. BLOK SPECJALISTYCZNY (78 godz.)

  1. Polityka personalna nowoczesnej organizacji - przegląd funkcji personalnych (8 godz)
  - kluczowe założenia efektywnej i profesjonalnej polityki personalnej w organizacji
  - główne funkcje polityki personalnej i formy ich realizacji
  - przyciąganie pracowników do pracy w organizacji
  - utrzymanie pracowników w organizacji
  - pobudzanie pracowników do osiągania dobrych efektów pracy
  -pobudzanie pracowników do ciągłego uczenia się

  2. Modelowanie stanowiska pracy - opisy i profile stanowisk (8 godz.)
  - etapy tworzenia opisów stanowisk:
  - analiza pracy lub/ i analiza procesów
  - określenie celu każdego stanowiska pracy
  - wyłonienie głównych zadań i czynności realizowanych na poszczególnych stanowiskach (profil zadaniowy)
  - określenie wymagań kompetencyjnych (profil kompetencyjny)
  - określenie specyfiki stanowiska
  - umiejscowienie stanowiska pracy w strukturze organizacyjnej (zależność służbowa, plany następstw)

  3. Profesjonalny dobór pracowników w nowoczesnej organizacji (8 godz.)
  - interesariusze, kompetencje, złożoność i efektywność procesu doboru pracowników
  - źródła skuteczności doboru pracowników
  - metody i narzędzia doboru kadr na złożonym, zmiennym rynku pracy
  - profesjonalne narzędzia skutecznej selekcji pracowników
  - kluczowe błędy w procesie doboru kadr.

  4. Adaptacja nowozatrudnionych pracowników - cele. zadania, role, korzyści (8 godz.)
  - adaptacja, czyli przekaz informacji, nauka w działaniu, kształtowanie postawy
  - kto odpowiada za adaptację kadr? (rola przełożonego, rola działu HR)
  - znaczenie adaptacji dla nowozatrudnionego oraz dla firmy
  - wpływ adaptacji na motywację nowych pracowników
  - skutki błędów w procesie adaptacji nowozatrudnionych pracowników

  5. Zarządzanie procesem szkoleń pracowniczych (8 godz.)
  - znaczenie szkoleń dla pracowników w polityce rozwojowej organizacji
  - szkolenia i ich rodzaje
  - metody i formy szkoleń - czynniki decydujące o wyborze.
  - diagnozowanie potrzeb rozwojowych.
  - diagnoza wewnętrzna czy zewnętrzna – atuty i rezerwy dwóch podejść dla organizacji
  - źródła efektywności szkoleń dla pracowników

  6. Nowoczesne systemy ocen pracowniczych (8 godz.)
  - powiązanie Systemu Ocen Pracowniczych z funkcjonowaniem firmy i rozwojem potencjału pracowników jako elementu budowania przewagi konkurencyjnej na rynku
  - cykl Komunikacji z pracownikiem – rola oceny w procesie
  - zaangażowanie pracownika w proces oceny
  - rola HR w procesie oceny na etapie wdrażania systemu i podtrzymywania
  - rola menedżera – orientacja jednostka- zespół- zadanie
  - funkcje procesu oceniania
  - przygotowania procesu oceny

  7. Budowanie wizerunku pracodawcy - Employer Branding na konkurencyjnym rynku (8 godz.)
  - komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna organizacja istota i warunki efektywności i skuteczności
  - audyt stanu procesów komunikacyjnych w organizacji
  - model efektywnej komunikacji w organizacji w perspektywie strategicznej
  - wąskie gardła komunikacji wewnętrznej
  - komunikacja w warunkach kryzysu organizacyjnego
  - marketing personalny w zarządzaniu kapitałem ludzkim
  - przejrzysta polityka CSR (Corporate Social Responsibility) w komunikacji
  - funkcja PR w obszarze HR

  8. Pomiar efektywności działań w polityce personalnej (8 godz.)
  - znaczenie badania efektywności kluczowych elementów polityki personalnej
  - wskaźniki efektywności polityki personalnej , narzędzia i metody badania efektywności w ZZL
  - kompetencje specjalistów komórek personalnych w badaniu efektywności działań w obszarze HR

  9. Seminarium (6 godz)

  III. BLOK TEMATÓW DO WYBORU (88 godz.)
  W ramach realizowanego programu słuchacz wybiera 11 tematów spośród niżej podanych:

  - Analiza rynku (8 godz.)
  - Aspekty prawne - prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.)
  - Biznesplan (8 godz.)
  - Budżetowanie i źródła finansowania (8 godz.)
  - Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (struktury organizacyjne, zarządzanie strategiczne, zarządzanie operacyjne, odpowiedzialność) (8 godz.)
  - Innowacje w organizacji (8 godz.)
  - Konflikt w organizacji (8 godz.)
  - Kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji (8 godz.)
  - Modele biznesowe (8 godz.)
  - Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.)
  - Ochrona danych osobowych (8 godz.)
  - Organizacja pracy menedżera (8 godz.)
  - Projektowanie ścieżek kariery zawodowej, zarządzanie talentami* (8 godz.)
  - Strategie marketingowe (8 godz.)
  - Techniki prezentacji (8 godz.)
  - Ubezpieczenia społeczne (8 godz.)
  - Wartość firmy (8 godz.)
  - Zarządzanie efektywnym zespołem i pracownikiem (8 godz.)
  - Zarządzanie międzykulturowe (8 godz.)
  - Zarządzanie projektem (8 godz.)
  - Zarządzanie przez cele MBO (8 godz.)
  - Zarządzanie zmianą (8 godz.)
  - Analiza fundamentalna i techniczna (8 godz.)
  - Analiza źródeł i kosztów finansowania działalności gospodarczej (8 godz.)
  - Finanse behawioralne (8 godz.)
  - Fuzje i przejęcia (8 godz.)
  - Ocena wyników przedsiębiorstwa - analiza finansowa (8 godz.)
  - Rachunkowość zarządcza dla początkujących (8 godz.)
  - Sprawozdawczość finansowa (8 godz.)
  - Zarządzanie kapitałem pracującym (8 godz.)
  - Zastosowanie Excela w analizach finansowych (8 godz.)
  - Zintegrowane systemy zarządzania – systemy klasy ERP (8 godz.)

  *moduł obligatoryjny

 • Hanna Arend
  psycholog osobowości, filozof, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, terapeutka, szkoleniowiec z doświadczeniem akademickim,; 2004/2005 – wicedyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi, obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych z tzw. miękkich umiejętności psychologicznych między innymi dla kadry kierowniczej SKOK, Telekomunikacji Polskiej S.A., Zakładów Karnych, pracowników socjalnych, policjantów, pracowników oświaty i służby zdrowia. Współpracowała z firmami: Altkom Akademia S.A. w W-wie, ECORYS, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Założycielka i przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Psychologicznej „Nadzieja”.

  Krzysztof Kotapski
  właściciel MPS KT&CG członek zarządu MPS Group (Międzynarodowa Grupa Szkoleniowa), ukończył AE w Poznaniu, Specjalizacja UE Warszawa, Instytut Blancharda (Coaching Przywódczy) , Instytut Voss+Partner (Master of Science In Executive Leadershipi i Akademia Trenerów), Akademia Zarządzania Projektami Porche Instytut, Szkoła Negocjatorów Biznesowych. Ma ukończonych ponad 60 kursów i szkoleń z obszary zarządzania, mediacji, komunikacji, negocjacji, lean), od 20 lat w biznesie konsultingowo – szkoleniowym, od 17 lat wykładowca akademicki, ma za sobą 20 tys. udokumentowanych godzin szkoleniowych i doradczych, ponad 1200 godzin coachingu menedżerskiego, ponad 1000 firm skorzystało z jego usług, jako jedyny w Polsce realizuje projekty HPO - HIGH PERFORMANCE ORGANIZATION, Standard Kompetencji Menedżerskich, Przywództwo Rentierskie. Był pierwszym polskim trenerem, który zaczął w 1996 r. realizować światowe bestsellery szkoleniowe z tematów Przywództwa i rozwoju Trenerów.

  Arkadiusz Nawrocki
  trener, praktyk w zakresie zarządzania zespołami w oparciu o nowoczesny HR. Działalność trenerska poprzedzona doświadczeniem menedżerskim w branży telekomunikacyjnej. Realizacja projektów szkoleniowych dla kadry managementu m. in. COMARCH, ENEA, TPSA. Opinia trenera charyzmatycznego, cenionego za przenikliwość i umiejętność proponowania praktycznych rozwiązań idealnie dostosowanych do potrzeb beneficjantów. Obecnie właściciel firmy doradztwa HR współpracujący z angielską firmą 1MM. Prywatnie - zapalony podróżnik z marzeniami.

 • Program zaprasza do udziału w studiach aktywnych zawodowo, początkujących specjalistów w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz osoby zainteresowane profesjonalnymi formami rozwoju w tej dziedzinie bez wcześniejszych doświadczeń w środowisku pracy (np. absolwenci kierunków humanistycznych poszukujący pomysłu na interesująca ścieżkę rozwoju zawodowego.

 • Studia modułowe
  Modułowy system nauczania jest propozycją dla osób, które chciałyby w świadomy sposób kierować swoim kształceniem i karierą zawodową.

  - W pierwszej kolejności realizowany jest blok wprowadzający z obszaru zarządzania lub finansów w zależności od wybranego kierunku studiów.
  - Następnie blok specjalistyczny, zawierający tematy ściśle związane z danym kierunkiem studiów.
  - Jako ostatni realizowany jest blok tematów do wyboru. Jest to 38 tematów z różnych dziedzin (finansowych, zarządczych i tzw. kompetencji miękkich) spośród których słuchacza sam wybiera tematy, które są dla niego interesujące i przydatne.

  Przy wyborze tematów do wyboru słuchacz może skorzystać z konsultacji z autorem programu lub opiekunem grupy, który pomoże dobrać tematy najbardziej odpowiednie dla każdego słuchacza indywidualnie. W ramach bloku tematów do wyboru słuchacz może zrealizować od 9 do 16 tematów w zależności od wybranego kierunku studiów. Istnieje możliwość zrealizowania większej ilości tematów niż przewiduje program studiów – wiąże się to z dodatkową opłatą. Wszystkie zajęcia realizowane są w weekendy, częstotliwość zjazdów uzależniona jest od wybranych przez słuchacza tematów.

 • Projekt, test, obrona projektu.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4900 PLN

Studia o podobnej tematyce