Zarządzanie zmianą

170 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 1900 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przygotowanie praktyczne kadry zarządzającej do efektywnego wdrażania zmian bieżących i długookresowych w organizacjach i ich otoczeniu.

 • Program studiów oparty jest o autorską metodologię 4business&people „Przeprowadzania Organizacji przez Zmiany”. Usługa „Przeprowadzanie Organizacji przez Zmiany” została odznaczona Medalem Europejskim. Medal Europejski przyznawany jest przez Business Center Club, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i honorowym patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Brukseli. Jest jedną z najważniejszych nagród dla przedsiębiorców i instytucji Unii Europejskiej i jednocześnie rekomendacją dla wyróżnionych produktów i usług nagrodzonych firm.

  ZMIANA A TRANSFORMACJA:
  Modele zarzadzania zmianami
  Znaczenie zmian i innowacji w gospodarce
  Stereotypy i mity wokół zmian
  Siła przyzwyczajeń i ich konsekwencje
  Zmiana a transformacja – gdzie tkwi problem?
  Fazy procesu transformacji
  Psychologiczne aspekty zmiany
  Przyczyny oporu przed zmianą
  Jakość i szybkość transformacji oraz budowanie „zwinności’ organizacyjnej – analiza badań prowadzonych przez 4business&people na populacji polskiej, pracującej
  Postawy wobec zmian i efektywne sposoby przeprowadzania ludzi przez zmiany
  Budowanie skutecznych strategii i eliminowania postaw niekonstruktywnych – u siebie i innych
  Metodologia przeprowadzania przez zmiany wg 4business&people

  CYKL ŻYCIA FIRMY A KRYZYSY ORGANIZACYJNE:
  „DNA” życia organizacji
  Diagnoza fazy życia własnej firmy;
  Działania niezbędne do przejścia przez kryzysy
  Właściciel i menedżer jako lider w czasach transformacji
  Analiza badań nad przywództwem polskich menedżerów i ich gotowością do zmian
  Zaproszenie do testu własnej gotowości do zmiany
  Analiza wyników testu

  KOMUNIKACJA ZMIANY:
  Rola komunikacji w sytuacji wprowadzania zmian
  Typowe błędy w komunikacji
  Sposób komunikacji z nieformalnymi liderami zmiany
  Umiejętności przygotowania i przeprowadzania prezentacji komunikującej zmiany i minimalizującej opór
  Stawianie nowych celów i sposób ich komunikacji
  Strategie komunikacji z pracownikami podczas wprowadzania zmian
  Dynamika grupy a proces zmian
  Sposoby wpływania na ludzi i ich motywowania - prawo własnego wyboru, prawo publicznej deklaracji, prawo wzajemności zachowań, prawo kontrastu, prawo konsekwencji
  WYZWANIA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI I SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIMI:
  Dobry plan wdrożenia zmiany:
  określanie miernika: jak zmierzymy czy zmiana pozwoliła osiągnąć zaplanowane cele
  ryzyka i zagrożenia w trakcie wdrażania zmiany: prewencja i likwidacja szkód
  Analiza przypadków nieudanego i udanego wdrożenia zmian w dużych organizacjach na przykładach znanych firm
  Przypadek firmy z branży produkcyjnej – działania niezbędne do przeprowadzenia zmiany – praca warsztatowa
  Analiza przypadków i doświadczeń 4business&people z firm, które napotkały opór w przeprowadzaniu zmian, czyli związki zawodowe a zmiany
  Wsparcie pracowników podczas zmian
  Siła i odporność w czasie zmian
  Sposoby radzenia sobie ze stresem własnym i innych w sytuacji zmiany

 • Katarzyna Kloskowska-Kustosz
  Prezes zarządu i współwłaściciel 4business&people Sp. z o.o. (www.4bp.com.pl). Executive coach. Od ponad dwudziestu lat związana z branżą doradczą. Do czasu założenia 4business&people właścicielka 3k-coaching. Wcześniej dyrektor operacyjny w AchieveGlobal. Z wykształcenia psycholog. Autorka licznych publikacji i wywiadów w prasie fachowej. Prekursor i ekspert w dziedzinie coachingu menedżerskiego oraz profilaktyki wypalenia zawodowego. Specjalizuje się w podnoszeniu efektywności osobistej menedżerów i kierowanych przez nich zespołów. Jest „niewidzialną ręką”, która przenosi menedżerów na wyższy poziom zarządzania (cytat z wypowiedzi jednego z prezesów). Matka 24 letniej córki. Lubi jazz, Toskanię i wieczory z przyjaciółmi. Wspólnie z Katarzyną Lorenc jest autorką bloga poświęconego przechodzeniu przez zmiany, zatytułowanego „Przystań w zmianie” (http://skutecznazmiana.blogspot.com/#!)

  Katarzyna Lorenc
  Wiceprezes i współwłaściciel 4business&people Sp. z o.o. (www.4bp.com.pl). Lider projektów nastawionych na wzrost efektywności pracy w 4business&people (wcześniej w a capite, Greń Communication) dla korporacji polskich i międzynarodowych. Konsultant projektów przekształceń organizacyjnych i zmiany postaw. Z wykształcenia ekonomista o specjalizacji strategia przedsiębiorczości. W swojej pracy wykorzystuje wieloletnie doświadczenie z zakresu badań organizacyjnych, myślenia systemowego, zarządzania projektami. Prelegentka na konferencjach Kadry, Postawy Pracownicze, Sprzedaż. Członkini Konwentu BCC. Potrafi diagnozować i rozwijać organizację jako całościowo funkcjonujący organizm, tworząc systemowe rozwiązania, gwarantujące sukces Klientom. Wyróżniona 5 miejscem w rankingu wschodzących gwiazd biznesu Gazety Prawnej. Członkini Konwentu Business Centre Club. Żegluje i śpiewa. Wspólnie z Katarzyną Kloskowską-Kustosz jest autorką bloga poświęconego przechodzeniu przez zmiany, zatytułowanego „Przystań w zmianie” (http://skutecznazmiana.blogspot.com/#!)

 • Do udziału w studiach zapraszamy wszystkich tych, którzy mają odwagę podważać status quo, wprowadzać zmiany i/lub chcą się do tego typu zadań przygotować. Program skierowany jest do właścicieli przedsiębiorstw, osób zarządzających organizacjami, zespołami i projektami w sektorze prywatnym, publicznym oraz pozarządowym, dla których wyzwaniem jest wdrażanie pozytywnych zmian w życiu organizacji i otoczenia.

 • Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w zjazdach sobotnio-niedzielnych.

  Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów specjalistycznych, ćwiczeń, konwersatoriów oraz warsztatów.

  Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni praktycy – menedżerowie i konsultanci, zajmujący się przeprowadzaniem organizacji przez ważne zmiany. Gwarantuje to wysoki poziom przekazywanej wiedzy, a przede wszystkim nabycie praktycznych umiejętności pod okiem wysokiej klasy specjalistów.

 • Egzamin - Praca dyplomowa

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - jednolitych studiów magisterskich (lub równorzędnych), studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

 • - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  - 1 zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 x 45 mm),
  - dowód osobisty,
  - potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są dokonać rejestracji w wewnętrznym systemie rekrutacyjnym na stronie Centrum Studiów Podyplomowch w zakładce Rekrutacja on-line oraz dostarczyć do Centrum Studiów Podyplomowych odpowiednie dokumenty

 • 1900 PLN

Studia o podobnej tematyce